Home FREDERICIA KOMMUNALDIREKTØR ER FRATRÅDT – PRIS 2.2 MIO KRONER

KOMMUNALDIREKTØR ER FRATRÅDT – PRIS 2.2 MIO KRONER

KOMMUNALDIREKTØR ER FRATRÅDT – PRIS 2.2 MIO KRONER
0

Økonomiudvalget har på mødet den 26. februar 2018 tilkendegivet, at udvalget ønsker en slankere organisation med en 2-mandsdirektion og har på den baggrund brug for en anden profil i forhold til kommunaldirektørposten.

Borgmesteren og kommunaldirektøren har i forlængelse heraf indgået en aftale om, at kommunaldirektør Michael Holst fratræder med udgangen af august 2018. Aftalen er indgået under forudsætning af byrådets godkendelse.

Direktør for Velfærd Annemarie Schou Zacho-Broe konstitueres samtidig med, at hun fortsat varetager de nuværende direktøropgaver.

 

Som følge af den nye politiske struktur samles velfærdsområderne – Børn og Skole, Senior og Handicap, Sundhed samt Social og Beskæftigelse – under kommunaldirektøren.

I henhold til ansættelseskontrakt/ fratrædelsesaftale er der følgende udgifter forbundet med fratrædelsen:

Fratrædelsesgodtgørelse inkl. pension
1.778.497
Opsigelsesvarsel inkl. pension
444.624
Outplacementforløb
50.000
I alt
2.273.121

Herudover kan der være tale om yderligere 2 måneders løn svarende til 296.416 kr., såfremt Michael Holst ikke får anden beskæftigelse i opsigelsesperioden.

Udgifterne til fratrædelsen dækkes af direktionens lønbudget og den ikke-organisationsopdelte lønpulje.

Fra 2019 og frem vil der spares ca. 2 mio. kr. årligt på budgettet til direktionen. Besparelsen anvendes til delvis udmøntning af den politiske opgaveprioritering.

Du kan se fratrædelsesordningen nedenfor.

Følg DanmarkC TV på de Sociale Medier