Home Læserdebat Konservative taknemlige over at ønsker til udvidet anlægsramme blev hørt
Konservative taknemlige over at ønsker til udvidet anlægsramme blev hørt

Konservative taknemlige over at ønsker til udvidet anlægsramme blev hørt

0

En stor tak til Byrådet for at De Konservatives ønsker til den udvidede anlægsramme er blevet hørt

Først og fremmest, så er det vigtigt for Det Konservative Folkeparti at opgaverne deles op i små projekter, således vores lokale virksomheder kan byde ind og lokale borgere holdes i beskæftigelse. Det har Byrådet heldigvis lyttet til.

”Det glæder mig at Byrådet har lyttet til vores forslag om at byggemodne grunde, også i vores mindre byer, så vi kan imødekomme ønskerne fra de tilflyttere, og borgere, der ikke vil bo inde i Fredericia”, siger Tommy Rachlitz Nielsen, Spidskandidat for Det Konservative Folkeparti KV21

Byens skoler får også et tiltrængt løft, hvilket er en af de områder, Det Konservative Folkeparti har peget på. Det er vores børn og unge, der er vores fremtid, så at give dem gode forhold at blive undervist i, er vigtigt.

Det Konservative Folkeparti foreslog et tiltrængt ”grønt løft” af bymidten. Det er også blevet en del af planerne. Det er vigtigt at bymidten fremstår indbydende og i balance, så flest muligt har lyst til at besøge den og dermed holde handelslivet sundt.

Nørreport bliver renoveret og penge er øremærket til et generelt løft af udtrykket i byen. Det Konservative Folkeparti foreslog også denne prioritering og kom med forslag til oprensning af voldgraven, gennemgang af den andre byporte, at gøre Axeltorv grønnere og forskønnelse af havneområdet og indfaldsveje, der er det først indtryk vi giver besøgende.

Det er vigtigt for Det Konservative Folkeparti at der tænkes miljø ind i renoveringsopgaverne og her ser vi konkrete eksempler på at belysning erstattes med LED og at svømmehallens vand fremover ikke renses med kul, men med UV-filter.

Forbedring af toilet- og badeforhold i FIC er ligeledes blevet en del af planerne. Det var et stort ønske fra Det Konservative Folkeparti at netop disse forhold skulle forbedres, så det bliver endnu mere indbydende at besøge FIC.

”Jeg er vildt glad for at Byrådet også har taget mit forslag om padel-baner med i planerne. Jeg er sikker på, det bliver en kæmpe succes. Jeg forventer faktisk at det bliver så stor en succes at man må opføre flere baner. De kunne passende lægges ved kommunens andre idrætshaller, så de også får del i succeserne”, siger Søren Grøn Stampe, Bestyrelsesmedlem hos Det Konservative Folkeparti Fredericia

Det bliver spændende at følge hvor mange opgaver, der udføres af lokale virksomheder og hvor mange, der holdes i beskæftigelse af tiltagene. Det er trods alt det, der er hovedformålet med at låne 251 mio. kr. under COVID-19 krisen.

Med Venlig Hilsen

Søren Stampe & Tommy Rachlitz Nielsen – Det Konservative Folkeparti, Fredericia