Home SAMFUND KRÆFTHELBREDTE DØJER MED SENFØLGER

KRÆFTHELBREDTE DØJER MED SENFØLGER

KRÆFTHELBREDTE DØJER MED SENFØLGER
0

Over de seneste årtier er der inden for en række områder sket en væsentlig forbedring af kvaliteten af kræftbehandlingen i Danmark. Samtidig lever flere med følger af deres kræftsygdom.

Over de seneste årtier er der inden for en række områder sket en væsentlig forbedring af kvaliteten af kræftbehandlingen i Danmark. Det betyder, at andelen af mennesker med kræft, som overlever en kræftsygdom er steget.

I dag er der således næsten 300.000 såkaldte kræftoverlevere i Danmark. Og langt de fleste af dem siger, når de bliver spurgt, at de er ved godt helbred og har en god eller meget god livskvalitet. Men for andre har den forbedrede behandling og den længere overlevelse sin pris.

Det skønnes, at mindst 50 % af kræftoverlevere oplever en eller anden senfølge efter en kræftsygdom. De mest generelle problemer hos kræftoverlevere er depression, smerter og træthed (fatigue). Men der er dog mange andre senfølger, som også rapporteres hos et større antal overlevere.

”Der er helt klart et stort behov for at få et overblik over, hvor omfattende problemstillingen med senfølger er. Vi er på den ene side i den positive situation, at flere overlever en lang række former for kræft. På den anden side betyder det, at flere mennesker lever længere med en kræftsygdom, eller bliver helbredt og skal leve med følgerne af deres kræftsygdom eller behandlingen af den. Vi mangler simpelthen viden om, hvor stort problemet med senfølger er. Vidensopsamlingen giver os og andre i sundhedsvæsenet et godt grundlag for at gå videre med arbejdet med at imødekomme patienternes behov og tilrettelægge det bedst mulige rehabiliteringsforløb for dem”, siger enhedschef Janet Marie Samuel.

 

Følg DanmarkC TV på de Sociale Medier