LÆSERBREV : BORGMESTER SKAL SVARE PÅ BORGERKLAGER

LÆSERBREV : BORGMESTER SKAL SVARE PÅ BORGERKLAGER

LÆSERBREV : BORGMESTER SKAL SVARE PÅ BORGERKLAGER

0

LæserbrevManglende kommunikation i Fredericia Kommune

Jeg har i flere læserbreve klaget over Kommunikationen med Fredericia Kommune eller rettere mangel på kommunikation.

Jeg har tilbage i august sendt en klage til Ombudsmanden, som i dag har givet mig ret i min klage, så nu skal Borgmesteren svare på henvendelser sendt til Kommunen.

I afgørelsen står der følgende:

Jeg henviser til §31, stk. 3 i lov om Kommunernes styrelse. Efter denne bestemmelse har borgmesteren den øverste daglige ledelse af den kommunale administration. Borgmesteren kan således f. eks. tage stilling til klager over hensigtsmæssigheden af kommunens sagsbehandling, manglende (eller utilstrækkeligt) svar på henvendelser og klager over en eller flere medarbejdere i Kommunen”

Det glæder mig, at jeg nu på skrift fra Ombudsmanden har fået ret i at Borgmesteren er forpligtet til at svare på enhver henvendelse eller klage over medarbejdere i Kommunen.

Så kære Borgere, hvis I henvender Jer til Borgmesteren uden at få svar, så SKAL han altså svare, om han ønsker det eller ej.

Jeg vil nu se frem til at modtage svar på de henvendelser der er tilgået Borgmesteren, væktsdirektøren m.fl. i Fredericia Kommune.

 

Jette Ejlbo

Siriusvænget 14

7000 Fredericia