Home Politik Læserbrev: Mange unge byrådsmedlemmer har ikke politisk erfaring!

Læserbrev: Mange unge byrådsmedlemmer har ikke politisk erfaring!

Læserbrev: Mange unge byrådsmedlemmer har ikke politisk erfaring!
0

Kommentar til Enhedslistens nye profil

LÆSERBREV: Som det fremgår af dagspressen, har der været uoverensstemmelse mellem byrådsmedlemmet og en stor gruppe af de aktive i partiet.

Jeg ønsker ikke at gå nærmere ind i disse konflikter, men vil prøve at komme med nogle betragtninger om, hvad der fremadrettet vil være godt for vores parti, men måske også for andre partier.

Hvis man skal arbejde for at have en repræsentation i byrådet, der varetager så mange medlemmers interesser som muligt, er det vigtigt, at der ikke satses på tækkes enkelte grupper, køns, alders eller etnicitets bestemt.

Yngre kræfter har overtaget bestyrelsesposterne i Enhedslisten, men de fleste af dem har ikke politisk erfaring, så jeg vil betone vigtigheden af at et samarbejde på tværs af alder er befordrende for et alsidigt parti. Kønsdiskriminering kan alle være imod, men det kniber mere med aldersdiskriminering. Det er ikke nødvendigvis en god ting at yngre kræfter overtager, hvis der ikke er lydhørhed for erfarne kræfter.

Der er nok generelt indbygget konflikter imellem forskellige generationer, men i politik bør man kunne arbejde sammen og udnytte forskellighederne til en optimering af arbejdet med at forbedre vores samfund.

Medlem af Enhedslisten Fredericias aktivgruppe
Bente Viskum
Bredstrupvej 159
7000 Fredericia