LÆSERBREV : Ros til Demokrati- og Borgerudvalget

LÆSERBREV : Ros til Demokrati- og Borgerudvalget

LÆSERBREV : Ros til Demokrati- og Borgerudvalget

0

På mandag afholdes et utraditionelt byrådsmøde og jeg begræder, at jeg ikke kan deltage grundet kursus på min arbejdsplads. Det utraditionelle byrådsmøde har et omdrejningspunkt som jeg har efterspurgt meget længe så jeg er særdeles glad for, at det pågældende udvalg har sat dette møde op.

Jeg synes det er fantastisk, at der i mødet er lagt så stor fokus på borgerinddragelse og på at styrke lokaldemokratiet. Det synes jeg vi har manglet så dejligt at se, at der er fokus på det og jeg håber politikerne har modet til at følge de forslag Fredericianerne kommer med på mandag.

Der er tre temaer, hvor man kan deltage i workshops og jeg synes det er nogle emner, hvor man kan komme vidt omkring.

Da jeg desværre ikke kan deltage så vælger jeg at lave en lille ønskeliste her. Det kan være der er nogen, der deler mine holdninger og dermed tager ønskerne med som værende egne ideer. Det skal man være velkommen til.

Hvordan sikre vi borgernes mulighed for at blive hørt og for at få indflydelse på de politiske beslutninger?

 • Halvårlige borgermøder, hvor interessenter får mulighed for at diskutere lokalpolitik
 • Politiske laboratorier, hvor Fredericianerne sammen med politikerne og interessenter fra organisationer sammen laver politik.
 • Spørgetime inden byrådsmøder
 • Spørgetid under byrådsmøder (byrådsmøder bliver længere, men som folkevalgt så er man vel også klar til at bruge lidt ekstra tid på at ”tjene” dem man repræsenterer)
 • Nu har man indført borgerdrevne forslag i mange kommuner samt folketinget så hvorfor halter vi efter her? Vi skal da have Borgerdrevne beslutningsforslag i Fredericia.

Hvordan sikrer man at ildsjæle ikke brænder ud?

 • Det handler om at få fjernet de ”sten” der gør at ildsjæle brænder ud. Som kommune skal man gøre det så let som muligt i forhold til eksempelvis mødeafholdelse. Det skal være let at låne lokaler. Vi er allerede godt med her, men vi kan blive endnu bedre.
 • Vi har masser af medmennesker, der gerne vil bidrage til lokalsamfundet gennem frivilligt arbejde, men som bremses fordi de står uden arbejde eller er sygdomsramte. Det rigide system, hvor man udelukkende kan bidrage til vores fælles samfund, hvis man har lønnet arbejde bør vi gøre op med i Fredericia, men hvordan gør vi så det?
  • Fredericia Kommune bør ansøge om at blive forsøgskommune i forhold til:
   • Kontanthjælp uden modkrav.
   • Optjene 225 timer gennem frivilligt arbejde
   • Sammen med A-kasser lave forsøg med dagpenge uden modkrav
   • Sammen med A-kasser lave forsøg med optjene til dagpenge gennem frivilligt arbejde.
  • Fredericia skal have en frivilligfestival, hvor frivillighed hyldes og hvor, der skabes mulighed for masser af erfaringsudveksling med frivillige fra hele landet.

Hvordan sikres en god og tillidsfuld samtale mellem politikere og borgere?

 • Arrangementer som dette er et fantastisk redskab til dialog og tilliden er der når Fredericianerne ser, at politikerne lytter til disse møder og implementerer de ting som Fredericianerne kommer med. Der skal komme noget ud af møderne så det ikke blot er pseudoinddragelse.
 • Dette arrangement kan være nøglen til at sikre en god og tillidsfuld samtale mellem politikere og borgere. Dette arrangement indeholder elementerne borgerinddragelse og åbenhed og det har vi i den grad manglet i Fredericia.
 • Uden åbenhed, gennemsigtighed og borgerinddragelse ingen tillid. Det kræver altså langt mere af de tre elementer og her kan kun politikere og forvaltning gå forrest. Det kræver, at de virkelig vil det.
 • Udviser politikerne tillid til Fredericianerne gennem borgerinddragelse og åbenhed så er jeg overbevist om at tilliden også vil gå den anden vej.
 • Det kræver åbenhed og borgerinddragelse gennem en masse arrangementer for det er svært at have en god og tillidsfuld dialog, hvis der kun sker envejskommunikation – der skal en dialog til og dermed skal der være langt mere borgerinddragelse end nu.
 • Jeg opfordrer de forskellige udvalg til at lave 4 årlige arrangementer: ”mød udvalget” hvor man som interessent kan komme og have en dialog med politikerne om det givne politiske område. Det skal være styret så det er politik, der tales og ikke enkeltsager.

 

Endnu en gang tak til udvalget for at sætte dette arrangement op. Jeg håber virkelig på, at I får en masse input med Jer som I kan arbejde videre med. Vi mangler det i Fredericia. Vi mangler åbenhed, borgerinddragelse og et stærkt lokaldemokrati. Jeres arrangement er første skridt. Tak fordi I har besluttet at tage det skridt. TAK!

 

Søren Haastrup

Folketingskandidat

Byrådskandidat 2021

Alternativet Fredericia