LÆSERBREV: SNYDER KOMMUNEN BEVIDST DE SVAGESTE?

LÆSERBREV: SNYDER KOMMUNEN BEVIDST DE SVAGESTE?

LÆSERBREV: SNYDER KOMMUNEN BEVIDST DE SVAGESTE?

0

LÆSERBREV: Har i over to år nu kæmpet en kamp for at få min 23-årige søn gennem det så velkendte hamsterjul i Fredericia. Desværre har det i flere tilfælde vist sig på baggrund af urigtig sagsbehandling, manglende kommunikation mellem Jobcenter og Ydelsescenter, at han stadig ikke er blevet afklaret. Han blev mødt med mistro på trods af lægeerklæringer, som påviser, at han ikke er egnet til ordinær job.

Tilbage i 2015 fratog Kommunen min søns §34 på ulovlig vis og på grund af manglende kommunikation mellem Jobcenteret og Ydelsescenteret. Jeg brugte 3 måneder af MIN fritid på at kæmpe, så han fik den tilbage med tilbagevirkende kraft.

Nu er vi så igen i samme situation. Min søn blev pr. 1/11 tilbudt et ressourceforløb med dertil hørende højere ”løn” i forhold til den uddannelseshjælp, han har fået siden april 2014.

Den 4. november 2017 modtager han brev fra Ydelsescenteret, hvori han blev oplyst, at de ville fratage ham denne ydelse. Vi klager omgående, men 20. november vender Ydelsescenteret retur med begrundelse fra fratagelsen, men det stemmer ikke overens med de gældende love på området. Da vi klager sendes denne videre til Ankestyrelsen, som så meddeler, at der er 7 måneders ventetid på en afgørelse.

Herefter bliver vi anbefalet at søge på ny, hvilket vi gør i december. Denne ansøgning er afslået med samme begrundelse som i november.

Jeg har sidenhen gennem flere kontaktflader spurgt ind til, om denne afgørelse kan være rigtig. Alle har fortalt mig, at det er direkte ulovligt, at min søn ikke er tildelt §34, men på trods af dette forsætter Fredericia Kommune sin dårlige behandling af syge og svage Borgere udelukkende for egen vindings skyld.

Borgere i f.eks. Vejle får mere udbetalt i §34. Dette på samme ydelse og med stort set samme udgifter til bolig. Bare dette viser et klart billede af, at Fredericia finder alle mulige ugyldige undskyldninger for at spare disse udbetalinger. Er dette ikke kassetænkning fra Kommunens side af værste skuffe?

I lovgivningen står der, at man ikke må have en samlet indkomst på over 14.808,- om måneden. Dette beløb kommer han slet ikke nærheden af.

Jeg har fremsendt paragrafferne til Ydelsescenteret, som er gældende, men på trods af det afviser de sagen blankt.

Er det virkelig sådan Fredericia Kommune ønsker at behandle sine Borgere, der i forvejen har det svært, og som ikke selv har muligheden for at kontrollere, om afgørelserne er fulgt efter bogen. Tilbage i 2013-2014 bad Ankestyrelsen Fredericia om at rette ind, men det har de tilsyneladende glemt alt om. Så mit spørgsmål er: Hvor mange borgere snydes for den ydelse, som de er berettiget til, når de har høje udgifter til bolig.

Tillige med at lovene ikke bliver overholdt, så er det desværre gennem medierne vi Borgere bliver nødt til at kommunikere, eftersom svarknappen er meget svær at finde, når vi henvender os til Kommunen.

Såfremt der er flere Borgere, som uberettiget er frataget eller slet ikke fået §34 hører jeg gerne fra Jer, så står jeg gerne til rådighed med hjælp til Jer, som ikke selv har overskuddet til at køre sagen mod en Kommune, som for egen vindings skyld sætter Borgere i meget svære situationer.

 

Jette Ejlbo

Siriusvænget 14

7000 Fredericia