Home Læserdebat Læserdebat: Er der grund til bekymring for beskæftigelsesindsatsen i Fredericia?

Læserdebat: Er der grund til bekymring for beskæftigelsesindsatsen i Fredericia?

Læserdebat: Er der grund til bekymring for beskæftigelsesindsatsen i Fredericia?
0


Af Kirsten Hassing Nielsen, byrådskandidat, Det Konservative Folkeparti, kv21

I det seneste budgetforlig hæfter jeg mig ved, at beskæftigelsesområdet ikke er nævnt i højere grad. Og det bør give anledning til bekymring. Stor bekymring faktisk. Beskæftigelsen handler om de enkelte individer og fokus på de mennesker, som allerede står uden job, og de som er i risiko for at miste deres job – ikke mindst pga. corona. Men det handler også om skatteindtægter og dermed et godt grundlag for at sikre velfærden. Vi skal derfor tage os af beskæftigelsen i langt, langt større grad. Andet er uansvarligt. Både overfor den enkelte, overfor det lokale samfund i kommunen og samfundsøkonomien. 

Det er derfor ærgerligt at konstatere, at personer uden beskæftigelse ikke fremgår af budgetforliget. Jeg anerkender fuldt ud, at både ældre, handicappede og udsatte skal prioriteres i et budgetforlig, men taget den store dagsorden omkring en usikker og vanskelig periode på arbejdsmarkedet for rigtig mange mennesker og virksomheder i betragtning, så bliver jeg bekymret endnu engang for ambitionerne og visionerne i Fredericia. For mig hænger beskæftigelsen tæt sammen med samarbejdet med erhvervslivet, og det behov der øjensynligt er for at skabe flere resultater for et stærkt arbejdsmarked i Fredericia. 

Det er dog positivt i samme budgetforlig at kunne konstatere, at man vil prioritere den strategiske ledelse. Der er endda afsat 1.5 mio. årligt alene til den indsats. Men bør strategisk ledelse ikke hænge sammen med et stort fokus på beskæftigelsen? Og måske også inddragelse af erhvervslivet i samme ombæring.

Der bliver nævnt ord som ”samfundssind” og ”vækst” i forbindelse med budgetforliget. For mig er det uden reelt indhold, hvis ikke beskæftigelsesindsatsen også prioriteres synligt og mærkbart. Den indsats må aldrig undervurderes. Så det efterlader rigtig mange spørgsmål omkring, hvordan arbejdsmarkedsområdet prioriteres, og om der en strategi for beskæftigelsesindsatsen i Fredericia. 

Beskæftigelsen er især vigtig i en periode, hvor udfordringerne på arbejdsmarkedet er til at tage og føle på. Det gælder for både enkelte personer og virksomheder. Jeg finder det derfor helt berettiget at stille spørgsmålet, om der er grund til bekymring for beskæftigelsesindsatsen i Fredericia?