Home Læserdebat Læserdebat: Visionsløs borgmester

Læserdebat: Visionsløs borgmester

Læserdebat: Visionsløs borgmester
0

Igennem de sidste 50 år har der været 46 år med socialdemokratisk ledelse i Fredericia Kommune. Vi kan se, at borgerne i gennemsnit bliver ældre og ældre. Der dør flere gamle end det antal, der fødes eller tilflytter.

Fredericia er under implosion, der sker mindre og mindre, der er ingen overordnet vision angående byens og kommunens udvikling.

Hvorledes den historiske udvikling har været bliver der ikke redegjort for her, men det er tydeligt, at optimismen i byen er forsvundet. Man havde en ide om, at det skulle ske det helt vilde på den gamle havn og Kimiragrunden. Man bad skibsværftet om at forsvinde. I juni 2010 indgik Thomas Andersen en aftale med ADP og Realdania om at nedlægge Fredericia Skibsværft 6 år før tid, hvorfor Thomas Andersen fik 19,5 mio. med sig til flytning og opbygning af skibsværftet i på Fyn, hvor de overtog de resterende faciliteter efter Lindøværftets lukning. Havnen betalte Realdania 17 mio. for at overtage ansvaret for forurening og murrester på grunden efter Fredericia Skibsværft. Så reelt betalte Fredericia Kommune for at få fjernet en arbejdsplads.

Superfoss og senere det finske firma Kemira GrowHow Oy produktionen af bl.a. kunstgødning på den nuværende Kemiragrund. Virksomheden forurenede meget og viste sig at give underskud i større og større grad, derfor besluttede man i foråret 2004 at lukke virksomheden. Kommunalbestyrelsen var blevet orienteret i forvejen, så det kom ikke som en total overraskelse. Efter min bedste overbevisning kunne man ved nogle investeringer reducere forureningen og bibeholde de ca. 300 arbejdspladser Fredericia mistede ved lukningen. Grunden blev overtaget af Fredericia Kommune og Realdania.

Hvad ideen var med at nedlægge Fredericia Skibsværft skal ikke kunne siges, men det kostede arbejdspladser, indtægter og penge for at komme af med dem. Vi kunne jo så tro, at der var en vision om noget, der kunne erstatte også indtægtsmæssigt, men nej nu 9 år efter er der ikke sket så meget.

Kemira grunden har ligget nu i 16 år, hvor der ikke er sket så meget. Jo, der er bygget en kanal og nogle betonklodser. Det er et par eksempler på Fredericia Kommunes manglende evne til at finde nye muligheder eller danne nye visioner om Fredericia og Fredericia Kommunes fremtid.

Fredericia har været hårdt ramt også med kasserne og sygehus nedlukning. Men det vi savner i alle situationerne er ideer og visioner om, hvorledes man kommer videre. Man vidste i kortere eller længere tid i forvejen, at disse virksomheder ville forsvinde. En af virksomhederne har man endda betalt for at forsvinde, men alligevel har man ikke planlagt andre muligheder eller forhandlet sig frem til en løsning med andre virksomheder. Man har siddet på hænderne og ventet på, at der skulle komme nogen med en løsning. Det, der kendetegner situationen dengang og nu, er, at borgmesteren var socialdemokrat.

Den nuværende borgmester har/havde som vision, at Fredericia Teater skulle sætte Fredericia på landkorter. Kan vi konstatere, at det var en panikhandling grundet i manglende ideer og visioner for Fredericia? Således bliver det også en fejlvurdering, der vel egentlig viser borgmesterens manglende vurderingsevne?

Nu har jeg et par gange skrevet til et par socialdemokratiske kommunalbestyrelsesmedlemmer om nogle problemstillinger, som jeg opfordrede dem at forholde sig til. Den ene svarede ikke, den anden forsvarede status quo. Ingen svarede: ”ja, det er rigtigt, der har vi også tænkt på kan være et problem.” heller ikke: ”Det har vi tænkt på og er så småt i gang.”

Jeg har med samme spørgsmål henvendt mig til andre partier, hvor svaret var: ”Det lyder alvorligt og interessant, det vil vi gerne arbejde på.” Er det et eksempel på, hvorledes Socialdemokratiet arbejder, så kan jeg godt forstå, at der ikke sker så meget.

På det seneste har Socialdemokratiet i en snarlig valgtid været ude med, at de vil give 20 mio. til forbedring for pleje og handikappede. Det er jo interessant derhen, at man ved, at der er problemer. Jeg har siddet til møde med nogle kommunalbestyrelsesmedlemmer, hvorfra der klart fremgik, at det var et ledelsesmæssigt problem. Vi må jo også konstatere, at nok så mange penge ikke hjælper, hvis struktur, ledelse og menneskelig indsigt ikke er i orden.

Efter min bedste overbevisning er det væsentlige ledelsesmæssige problemer i Fredericia Kommune. Jeg ved ikke præcis hvor, da jeg ikke har haft mulighed for at undersøge sagen.

Det, der søges er indsigt i, hvor Fredericia er på vej hen, og en samlet vision om hvor Fredericia skal hen. Opfordringen er derfor, at man i de forskellige partier arbejder intenst på at udstikke løsninger og udarbejder en totalvision for Fredericia Kommune. Så valgkampen KV21 bliver om totalvisioner, og ikke en valgkamp, hvor man diskuterer om busserne skal køre forlæns eller baglæns.

Jens Jørn Pedersen
Sanddalvej 4
7000 Fredericia