Lille stigning i psykiatriske lidelser i Fredericia

Lille stigning i psykiatriske lidelser i Fredericia

Lille stigning i psykiatriske lidelser i Fredericia

0

Selvom Fredericia Kommune topper listen over voksne borger med en psykiatrisk diagnose, så er stigningen under landsgennemsnittet

Kommunernes Landsforening udgav i starten af året et analysenotat om udviklingen af borgere med psykiatriske diagnoser fra 2013 – 2018.

Analysen viser, at Fredericia Kommune er den kommune med næst flest voksne borgere med en psykiatrisk diagnose.

”Selvom vi ligger højt på listen i forhold til diagnoser, så er det vigtig at lægge mærke til, at der er en mindre stigning i diagnoser i Fredericia end på landsplan i samme periode. Vi har gennem flere år arbejdet for bedre mental sundhed for fredericianerne, og arbejdet for at mennesker med psykisk sygdom kan leve et godt liv”, siger formanden for Sundhedsudvalget, Susanne Eilersen.

Det er ikke kun Fredericia Kommune, der ligger højt i notatet. Mange andre kommuner i Region Syddanmark ligger højt, så der er formentligt også en sammenhæng til regionens indsats.

Analysenotatet kommer ikke med endegyldige konklusioner på udviklingen i psykiatriske diagnoser, men de nogle forklaringer på udviklingen, som man skal tage med i overvejelserne.

”En af forklaringerne er, at tilstande, som ikke før havde en diagnose, nu har en diagnose. Det vil sige, at flere borgere ikke reelt set har fået det dårligere, men at de nu har fået en diagnose. Men uanset konklusioner og overvejelser, så skal vi fortsætte det arbejde, vi allerede er i gang med for at nedbringe antallet af psykiatriske diagnoser i Fredericia”, sige Susanne Eilersen.

I Fredericia er psykiatriske problemstillinger en del af mange indsatser fra børn til voksne, som f.eks. Din Indgang, Jobcentret, Cool Kids og Headspace. Kommunen har også specialiserede psykiatriske indsatser, der giver mulighed for at få støtte i hjemmet eller et midlertidigt botilbud til de borgere der har behov for det.

Der er også indgået et nyt psykiatripartnerskab med Region Syddanmark, hvor Fredericia Kommune og Region Syddanmark vil skabe én psykiatri sammen, så borgerne oplever, at de får enkel, tilgængelig og målrettet hjælp med udgangspunkt i deres ønsker og behov.

”Vi vil gerne have en psykiatri, der er i meget større kontakt til det omgivende samfund, så hjælpen når ud i tide til eksempelvis de unge, der har brug for det. Formålet er at sikre den bedst mulige behandling for den enkelte borger”, slutter Susanne Eilersen.