Home FREDERICIA Miljø- og Velfærdslisten ser meget positivt på gymnasielinjen fra Skærbæk

Miljø- og Velfærdslisten ser meget positivt på gymnasielinjen fra Skærbæk

Miljø- og Velfærdslisten ser meget positivt på gymnasielinjen fra Skærbæk
0

Høringssvar vedrørende ændringer i bustrafikken i Fredericia.

Miljø- og Velfærdslisten ser meget positivt på gymnasielinjen fra Skærbæk.

Det er imidlertid mange flere afgange der fjernes fra andre linjer, end der oprettes på den ny, så vi kan kun opfatte det som en besparelse på offentlig trafik, hvilket vi finder helt uacceptabelt og direkte dumt.

I forvejen har det været muligt at komme til og fra omegnens landsbyer til aftenarrangementer, men umuligt at komme hjem igen med bussen. I stedet for at fjerne muligheden den ene vej burde der udvides så transport er muligt begge veje.

Offentlig trafik bør gøres attraktiv, så flere får mulighed for at bruge den i stedet for at gå den anden vej, som den nye plan lægger op til. Dette skræmmer endnu flere potentielle brugere væk og flytter trafikken over til privatbiler.

Det kan heller ikke nytte at flytte trafikken over til flextrafik, som bliver alt for dyr for den enkelte bruger i forhold til privatbilisme.

Miljø- og Velfærdslisten vil derfor i miljøhensynets ånd foreslå en udvidelse af bybustrafikken eventuelt med mindre busser, hvor det passer til behovet.

På Miljø- og Velfærdslistens vegne
Jørn Henner
formand