Millioner til nye patienttilbud i Fredericia

Millioner til nye patienttilbud i Fredericia

Millioner til nye patienttilbud i Fredericia

0

Fredericia Kommune har sammen med Sygehus Lillebælt modtaget godt 3 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsen til at flytte patientuddannelsen for borgere med type 2 diabetes fra Sygehus Lillebælt til Fredericia Kommune, samt udvikle et træningstilbud til borgere med åreforsnævring og gangsmerter.

Som led i finansloven for 2015, blev der afsat 200 mio. kr. til at videreudvikle og styrke kommunernes forebyggelsesindsats rettet mod ældre, medicinske patienter og udsatte grupper. Det er disse midler, Fredericia kommune nu har fået del i. Puljemidlerne er givet til to selvstændige udviklingsprojekter, som vil komme henholdsvis borgere med type-2 diabetes og borgere med åreforsnævring og gangsmerter til gavn.

Uddannelse til diabetespatienter
Der er fra både kommunal og regional side et ønske om at arbejde med tidlig opsporing og forebyggelse af indlæggelser ved at sikre sundhedstilbud tæt på borgernes dagligdag.
Således er cirka halvanden million kroner øremærket til at udvikle en patientuddannelse for borgere med type-2 diabetes i Fredericia Kommune, så borgerne kan leve bedst muligt med sygdommen.

Patientuddannelsen varetages i dag af Sygehus Lillebælt, men fremover bliver det altså Fredericia Genoptræningscenter, som står for uddannelsen. Med tilskuddet fra Sundhedsstyrelsen er der endnu bedre mulighed for at sikre en god overlevering af erfaringerne fra Sygehus Lillebælt samt at udvikle et tilbud, der hænger godt sammen med de øvrige tilbud i Genoptræningscentret, såvel som at styrke det gode samarbejde med frivilliglivet, hvor blandt andet Diabetesforeningens lokalforening står klar til at videreudvikle det gode samarbejde.

Træningstilbud til borgere med åreforsnævring
Resten af puljemidlerne – cirka halvanden million kroner er afsat til udvikling af et træningstilbud til borgere med åreforsnævring. Disse patienter oplever ofte nedsat mobilitet og livskvalitet på grund af smerter i benene. Den klassiske behandling for tilstanden er operation, der genskaber blodomløbet, men ifølge international forskning og danske erfaringer er superviseret gangtræning ligeså effektiv som operation til borgere, der ikke kræver akut operation. Den rette træning kan således, for en betydelig gruppe borgere, være et alternativ til operation og for en anden gruppe borgere et godt supplement til operation, idet effekten af operationen forlænges og forstærkes. Træning har desuden den fordel, at det påvirker hele kroppen positivt, mens operation kun har effekt på de blodårer, der opereres. Langtidseffekterne er derfor bedre, og patienten undgår ventetid og risici forbundet med operation.

Samarbejde skal øge borgernes livskvalitet og trivsel
I forbindelse med etableringen af Fredericia Sundhedshus, hvor også Genoptræningscentret får til huse, er nytænkning og afprøvning af nye løsninger i det samarbejdende sundhedsvæsen et vigtigt fokuspunkt. ”I Fredericia har vi et stort fokus på at arbejde tæt sammen med de øvrige sundhedsaktører og civilsamfundet for at skabe et proaktivt, stærkt og sammenhængende sundhedsvæsen tæt på borgerne. Træningstilbuddet for borgere med gangsmerter er et godt eksempel på, at sygehus, kommune og frivilliglivet går sammen om at forebygge sygdomsforværring og evt. operation hos en gruppe af patienter, som derved får udsigt til betydeligt bedre livskvalitet og trivsel”, siger formanden for Sundhedsudvalget, Susanne Eilersen.

Puljemidlerne til de to projekter er søgt af Fredericia Kommune i samarbejde med Sygehus Lillebælt. Diabetes Foreningens lokalafdeling i Fredericia, Hjerteforeningen Fredericia samt Idræt i dagtimerne/Fredericia Idrætsdaghøjskole er ligeledes centrale aktører, og har udtrykt stor interesse for at fortsætte det gode samarbejde i forbindelse med de to nye initiativer.

tags:

Følg DanmarkC TV på de Sociale Medier