Home FREDERICIA NY ANALYSE: DANSKERNE TROR PÅ MÅLTIDET SOM ET VÆRN MOD ENSOMHED

NY ANALYSE: DANSKERNE TROR PÅ MÅLTIDET SOM ET VÆRN MOD ENSOMHED

NY ANALYSE: DANSKERNE TROR PÅ MÅLTIDET SOM ET VÆRN MOD ENSOMHED
0

30 % af danskerne har deltaget i en fællesspisning det seneste år, og hele 78 % mener, at det kan hjælpe på ensomhed at have nogen at spise sammen med. Men størstedelen af danskerne mener samtidig, at vi er dårlige til at invitere hinanden hjem, og det at spise med mennesker, man ikke kender, kan være en barriere. Det fremgår af en ny analyse, som Epinion har udarbejdet for Mary Fonden og Folkebevægelsen mod Ensomhed i anledning af Danmark Spiser Sammen, som kulminerer i denne uge.

Hundredvis af fællesspisninger bliver i disse dage afholdt over alt i landet – både organisationer, arbejdspladser og private hjem lægger rammer til møder mellem mennesker over et måltid mad. Intentionen er at italesætte den stigende ensomhed i befolkningen og samtidig starte en bølge af store og små fællesspisninger, hvor danskere kan møde hinanden på kryds og tværs og ikke mindst på trods af ensomhed.

Analysen viser, at 30 % af danskerne har deltaget til fællesspisninger i det forgangne år. De hyppigst nævnte årsager til at dukke op er at tale med mennesker, de allerede kender (50 %) samt at møde mennesker, de ikke kender (27 %). 21 % angiver, at det ikke selv at skulle lave mad, er en motiverende faktor, og 14 % kommer for at træne deres sociale evner. Blandt flertallet på 68 %, der ikke har deltaget i en fællesspisning det forgangne år, angiver 40 %, at årsagen er, at de helst vil spise hjemme, 22 % vil helst ikke spise med nye mennesker, og 7 % angiver, at de ikke har nogen at følges med.

”Ensomhed forsvinder ikke over en middag, men intentionen med Danmark Spiser Sammen er, at vi kan få et voksende udsnit af danskerne til at investere tid i at møde mennesker, de ikke kender i forvejen. Analysen bekræfter, at mange danskere vurderer, at det giver mening at samles om maden, uanset om man er der for at møde nye mennesker eller for at træne sine sociale evner,” udtaler Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden, der er medlem af Folkebevægelsen mod Ensomhed.

60 % af danskerne mener, at måltidet er en god anledning til at møde nye mennesker, og 67 % siger nej til, at det er grænseoverskridende at spise med nogen, de ikke kender. Det kniber lidt mere med villigheden til at invitere mennesker, man kun kender perifært, hjem til mad, her svarer 32 % ja, mens 37 svarer nej. Og danskerne foretrækker da også at spise med fremmede uden for deres eget hjem. 47 % svarer, at de ville have mest lyst til at spise ude med folk, de kun kender perifært, mens 14 % svarer, at de ville foretrække at spise privat. For 21 % gør det ingen forskel, om det er ude eller hjemme.

”De to faktorer, der har størst betydning, når vi spørger danskerne om, hvad der kan få dem til at deltage ien fællesspisning, er, at det er tæt på, hvor de bor, og at de andre gæster er imødekommende. Med den store og positive opbakning, vi oplever til Danmark Spiser Sammen, så tror jeg faktisk, at vi kan tjekke begge faktorer af. Så vores håb og ambition er, at nogle af dem, der måske er lidt skeptiske, dukker op og får sig en rigtig god oplevelse,” siger Majken Lundberg, koordinator i Folkebevægelsen mod Ensomhed.

Danmark Spiser Sammen kører på fjerde år og er initieret af Folkebevægelsen mod Ensomhed. Folkebevægelsen består af godt 80 organisationer, kommuner, virksomheder og fonde, der både beskæftiger sig med ensomhed og tilbyder fællesskaber og aktiviteter. Det er således ambitionen ikke bare at få hele Danmark til at spise sammen, men også at få deltagerne til at komme igen og mødes i mere varige aktiviteter og tilbud og derigennem bekæmpe ensomhed.

Læs hele analysen her: http://www.maryfonden.dk/files/DanskernesMaaltidsvaner.pdfFind et måltid i nærheden af dig på https://danmarkspisersammen.dk/event-list/

 

Mary Fonden er en del af Folkebevægelsen mod Ensomhed, og ensomhed er et af Mary Fondens tre indsatsområder.

Tal fra undersøgelsen ”Danskernes måltidsvaner”

 •   22 % af danskerne spiser altid eller næsten altid (fem-seks gange om ugen) deres aftensmåltid alene.
 •   49 % spiser aldrig deres aftensmåltid alene.
 •   1 ud af fem danskere savner selskab, når de spiser aftensmad, blandt enlige og personer, der har

  mistet en ægtefælle, er tallet hver tredje.

 •   30 % af danskerne har deltaget i en fællesspisning det seneste år, 68 % har ikke.
 •   Spurgt til hovedårsagerne til at deltage i en fællesspisning svarer 50 % at få talt med mennesker, de

  kender, 27 % svarer at få mødt mennesker, de ikke kender, 21 % svarer, at de slipper for at lave

  mad, 14 % svarer, at de får trænet deres sociale evner, og 11 % svarer, at det er praktisk.

 •   Spurgt til hovedårsagerne til ikke at deltage i fællesspisning svarer 40 %, at de helst vil spise

  hjemme, 22 % svarer, at de helst ikke vil spise med nye mennesker, 18 % svarer, at de bedst kan lide selv at lave mad, 15 % svarer, at de ikke har tid/overskud, og 7 % svarer, at de ikke har nogen at følges med.

 •   78 % mener, at det kan mindske ensomhed at have nogen at spise sammen med.
 •   60 % mener, at måltidet er en god anledning til at møde nye mennesker.
 •   32 % er villige til at invitere mennesker, de kun kender perifært, hjem, 37 % er ikke parat.
 •   19 % mener, vi er gode til at invitere hinanden hjem i Danmark, 59 % mener det modsatte, og 22 %

  er i tvivl.

 •   47 % vil have mest lyst til at spise med mennesker, de ikke kender særlig godt, til en fællesspisning,

  14 % ville foretrække at spise hjemme hos nogen. For 21 % gør det ingen forskel.

 •   Når danskerne skal liste, hvad der er vigtigt, hvis de skal vælge at gå til en fællesspisning, nævner 38

  %, at det skal være tæt på, 34 % nævner, at de andre gæster skal være imødekommende, 29 % nævner, at de skal have noget til fælles med dem, som kommer, 28 % nævner, at der skal være lækker mad, og 20 % nævner, at det skal være billigt.

  Om undersøgelsen

  Undersøgelsen er udarbejdet af Epinion for Mary Fonden og Folkebevægelsen mod Ensomhed. Undersøgelsen er gennemført blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. I alt er der gennemført 1012 interviews med danskere i alderen 18-90 år.
  Resultaterne baserer sig på en vægtet, repræsentativ fordeling af respondenter ud fra køn, alder og region. Dataindsamlingen er foretaget som en panelundersøgelse i perioden fra den 29. marts til 8. april 2019.

 

Om Danmark Spiser Sammen

I uge 17 arrangeres flere hundrede fællesspisninger i hele landet som en del af Danmark Spiser Sammen. Målet er at sætte fokus på de 350.000 danskere, der oplever alvorlig ensomhed, og samtidig opfordre hele Danmark til at invitere eller mødes med nye mennesker over et måltid mad. Vi mennesker har både brug for fysisk og social næring for at trives, og måske kan den første bid blive starten på den relation, man går og savner.

Bag Danmark Spiser Sammen står Folkebevægelsen mod Ensomhed, som består af flere end 80 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder i hele Danmark. Bevægelsen arbejder ud fra en vision om, at ingen danskere skal opleve alvorlig ensomhed.

På danmarkspisersammen.dk kan man få overblik over de mange fællesspisninger, man kan arrangere en fællesspisning samt få vejledning og inspiration til, hvordan man går til det at invitere og spise sammen med nogen, man ikke kender.