NYT KLUBHUS PÅ VEJ TIL TAULOV BMX

NYT KLUBHUS PÅ VEJ TIL TAULOV BMX

NYT KLUBHUS PÅ VEJ TIL TAULOV BMX

0

Taulov BMX-klubs klubhus brændte i 2009. Siden har klubben ikke haft egentlige klubfaciliteter, men ønsker at få etableret klubhus i form af modulpavillon, så klubmiljøet kan understøttes. Kultur & Idræt og Ejendomsafdelingen har haft dialog med klubben, og der er indhentet priser på klubhus som pavillon. Sagen indstilles til behandling i Kultur & Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Taulov BMX-klub ligger på kommunal grund på Tingvejen 20 i Taulov. Taulov BMX er den eneste BMX-klub i Fredericia og har ca. 40 aktive medlemmer, hvoraf de fleste er børn og unge. Klubben oplever at det er svært at fastholde medlemmer på grund af dårlige fysiske rammer uden for selve BMX-banen – og at det er vanskeligt at etablere et optimalt klubmiljø uden et decideret klubhus.

Klubben arbejder ihærdigt på at genskabe et attraktivt miljø, hvor de arbejder på at udvikle en stærk børne- og ungdomsafdeling og har en målsætning om at fordoble medlemsantallet indenfor de kommende år: De deltager med bredden i Jyske Cup og konkurrerer på højeste nationale niveau (National Cup). Klubben har flere talenter, hvoraf to er en del af Fredericia Eliteidræt og den ene i sportsåret 2018 bl.a. vandt ”årets mandlig talent” pris. Derudover oplever klubben, at deres bane er attraktiv og tiltrækker mange nationale klubber i forbindelse med træninger og weekendlejre. Klubben afholder stævner, hvor de bl.a. i år skal afholde national cup i september. Her forventes imellem 170-250 deltagere over hele weekenden.

I 2008 etablerede Fredericia Kommune en ny BMX-bane et stykke fra klubbens tidligere klubhus. BMX-klubbens tidligere klubhus nedbrændte tilbage i 2009. Efter branden blev forsikringssummen på ca. 0,8 mio. kr. udbetalt til Fredericia Kommune.

BMX-klubben har indtil nu haft en ældre, uopvarmet og mindre skurvogn på grunden. Denne skurvogn er yderst nedslidt og der er ingen brugbare toiletfaciliteter. Derfor har det længe været et ønske fra klubben at få etableret et samlingssted med eget toilet.

Kultur og Idræt har sammen med Ejendomsafdelingen haft dialog med BMX-klubben om klubbens behov og ønsker. BMX-klubben er villige til selv at levere arbejdskraft og materialer til færdiggørelse af klubhuset, hvis kommunen kan bistå med de ydre rammer i form af en pavillon.

Kommunens andel i projektet vil bestå af byggemodning til klubhuset samt 89 m² modulopbygget klubhus/pavillon med basisindretning og installationer. Klubben skal herefter selv færdiggøre faciliteterne med udvendige ramper, overdækning, låsesystem, indvendigt malerarbejde, levering og montering af alt inventar, sanitet og belysning.

 

Forsikringssum dækker ikke udgifter til nyt klubhus

Ejendomsafdelingen har haft projektet i udbud. De indkomne tilbud viser, at det ikke er muligt at rumme kommunens andel af projektet indenfor den forsikringssum på 0,8 mio. kr. som blev udbetalt som erstatning for det nedbrændte klubhus.

Det laveste bud på det udbudte projekt udgør 997.000 kr. Hertil kommer udgifter på 142.000 kr. til tilslutningsudgifter og øvrige byggeomkostninger. Det betyder, at der er en samlet merudgift på 339.000 kr. i forhold til forsikringssummen.

Det foreslås at beløbet svarende til forsikringssummen på 800.000 kr. anvendes fra puljen ”udvendigt bygningsvedligehold” til dette projekt og at de resterende 339.000 kr. finansieres af puljen til klimaskærm på idrætsfaciliteter på Kultur & Idrætsudvalgets budget.

Kultur & Idræt vurderer, at Taulov BMX er en klub som yder en stor frivillig indsats. Det kræver mange timer at vedligeholde banens udenoms arealer og beskaffenhed.

I Taulov BMX nævner de et særligt behov for at kunne fastholde nye medlemmer og sammenhængen til det gode forældresamarbejde. Klubben har en politik, som beskriver, at medlemmer under 13 år skal være repræsenteret ved forældre til træning qua den øgede sikkerhedsrisiko ved at køre BMX. I den forbindelse oplever klubben, at det er svært at tilbyde forældre ordnede forhold imens børnene træner og sveder. Særligt når det er koldt er det svært, at få forældre til at komme, hvilket i sidste ende betyder færre medlemmer og manglende kontinuitet i træning og klubliv. Et nyt klubhus vil tilføre ny mulighed for at udvikle sammenholdet og fællesskabet og dermed klubmiljøet i klubben.

Kultur & Idræt vurderer ydermere, at en forbedring af faciliteterne understøtter Kultur- Idræts- og Fritidspolitikken. Desuden giver det mulighed for, at udnytte faciliteterne i et lokalområde i højere grad og understøtte klubbens samarbejde med skoler og institutioner.

Bevillingen af penge ventes behandlet på næstkommende byrådsmøde.

 

Her kan du se et indslag fra Taulov BMX klubmesterskab tilbage i 2014