Home FREDERICIA Partier ikke enige: Skal privatskoler leje sig ind i kommunale lokaler, eller skal kommunen selv overveje en kommunalskole inden for voldene?

Partier ikke enige: Skal privatskoler leje sig ind i kommunale lokaler, eller skal kommunen selv overveje en kommunalskole inden for voldene?

Partier ikke enige: Skal privatskoler leje sig ind i kommunale lokaler, eller skal kommunen selv overveje en kommunalskole inden for voldene?
0

Byrådet har i forbindelse med budget 2020 besluttet at igangsætte en proces for at imødegå faldende elevtal på Kirstinebjerg distrikts matrikler. Matriklerne gennemgås med henblik på en opgradering og modernisering af bygningsmassen. 

Byrådets vision er, at folkeskolen i Fredericia Kommune skal være det naturlige førstevalg.

Faldende elevtal

Kirstinebjergskolen har generelt oplevet faldende elevtal over de senere år, hvilket man læse ud af temperaturmålingen, der blev udarbejdet og fremlagt ultimo 2019.

For at imødegå denne udvikling, ønsker Byrådet at igangsætte en proces, hvor skolens matrikler gennemgås med henblik på opgradering af bygningsmassen til moderne standard.

Byrådet afsatte i budget 2019 anlægsmidler til en plan for ”fremtidens læringsmiljø i udskolingsskolen Kirstinebjergskolen, Afdeling Havepladsvej. Dette punkt bliver taget op på mandagens Økonomiudvalgsmøde.

Privatskole bugner af elever – må leje eksterne lokaler

Privatskolerne blomstre i Fredericia, og har i de senere år oplevet en stor tilgang af elever. Hvor en privatskole har valgt at købe tilstødende bygninger og bygge dem om til skolebrug, er det ikke en mulighed for andre. De må leje lokaler. 

Den kommunale skole Kirstinebjergskolen afd. Havepladsvej, er hårdt ramt på faldende elevtal. Her skal der findes store summer, da elevtallet har vist sig at være langt inder budgetteret. Der kan være flere forklaringer på, hvorfor elevtallet er faldende på skolen, men en af den kan være privatskolerne trækker et stort antal elever.

Siden 2018 har Fredericia Friskole haft lejet lokaler til undervisning på den tidligere Bülows Kaserne, og politikerne er ikke helt enige om, hvorvidt private skoler skal leje sig ind i kommunale bygninger inden for voldene.

DanmarkC TV har lavet en rundspørge til nogle af de partier, der findes på stemmesedlen lokalt. Her er holdningen – ikke helt uventet – forskellig.

SF mener

Fredericia kommune har godkendt at en privatskole lejer sig ind i kommunale lokaler på den tidligere Bülows Kaserne. SF i Fredericia så hellere, at kommunen satsede på en kommunal skole indenfor voldene. ”Den kunne passende placeres på Bülows kaserne, frem for at tilbyde pladsen til en privatskole – særligt ud fra det synspunkt, at det er politikernes helt klare holdning, at kommunalskole skal være førstevalget.” skriver SF til DanmarkC TV og fortsætter; ”Der mangler en kommuneskole inden for voldende, det vil give mere mening at oprette en kommuneskole på kasernen, frem for at tilbyde pladsen til en af privat skolerne.”

Karsten Byrgesen mener

Løsgænger Karsten Byrgesen mener at der bør laves en interessemåling, omkring en kommunalskole på eksempelvis den tidligere Bülows kaserne. Karsten Byrgesen mener, at – ”hvis den gamle kaserne vurderes bedst egnet til oprettelse eller tilflytning af en eksisterende kommunal skole er det jo godt.”

Enhedslisten mener

I Enhedslisten er man indstillet på at få fyldt de tomme lokaler på Bülows kaserne op. Cecile Roed Schultz skriver til DanmarkC TV, at udlejning af lokaler på den tidligere Bülows kaserne til en privatskole er godt. –

” Fredericias folkeskoler skal være det naturlige førstevalg for forældre, men det skal ikke ske fordi vi holder privatskolerne ned og forsøger at bekæmpe dem, eller gøre deres liv besværligt, – men fordi vores folkeskoler skal være så gode, at det er der man ønsker at gå eller have sit barn.”

Venstre mener

Hos Venstre er man af den holdning, at lokalerne ikke skal stå tomme. Pernelle Jensen skriver i en besked til DanmarkC TV, – ”Indtil der er en endelig plan for Bülows kaserne, så har planen været at få så mange aktiviteter på kasernen som muligt, så den bliver en del af byen. Både skoler og uddannelsesinstitutioner låner/lejer kasernen i kortere eller længere tid, ligesom foreninger lejer lokaler deroppe. Fredericia Friskole henvendte sig med et ønske om at leje nogle lokaler og det kunne vi godt imødekomme. Eftersom kasernen ikke skal være uddannelsescampus, skal vi igang med at drøfte, hvad den endelige plan skal være for kasernen og Venstre er åben for at drøfte alle muligheder for fremtidig anvendelse. Generelt er det Venstres holdning, at det er godt at have noget at vælge imellem og det gælder ligeledes om ens børn skal gå i folkeskolen eller på privatskole.”

Dansk Folkeparti mener

Hos Dansk Folkeparti har man ikke hørt om et ønske fra en friskole der gerne vil etablere sig på Bullows, men er åben for at tage en dialog, hvis der er nogle der er interesseret  i det.

Alternativet mener 

Søren Håstrup fra Alternativet finder det beklageligt hvis man fra kommunens side begunstigerer private skoler så de står stærkere i forhold til at tiltrække elever. “Det er ikke måden hvorpå vi skaber en endnu bedre folkeskole. Private skoler har i forvejen en række fordele som en folkeskole ikke har. Det vil dog glæde mig hvis Bülow kasserne bliver brugt langt mere men det skal ikke være til konkurrenceforvridende ting. Helst så jeg at det ikke var nødvendigt at snakke om konkurrence når det gælder børn og unges skolegang men desværre er der det og ofte så kommer det til at gå ud over sårbare børn og unge.

Hvorfor ikke bruge ressourcerne på at blive Danmarks bedste kommune i forhold til eksempelvis ordblinde børn eller Danmarks bedste kommune til at mindske den sociale arv og den slagside” – skriver Søren Håstrup I en besked til DanmarkC TV.

Socialdemokraterne har ikke taget stilling

Hos Socialdemokraterne sender Søren Larsen spørgsmålet omkring den fælles holdning, videre til Ole Steen Hansen der er Socialdemokraternes ordfører på skoleområdet. Ole Steen Hansen skriver til DanmarkC TV, at man hos Socialdemokraterne endnu ikke har en fælles holdning, men at man vil tage stilling senere på året. Ole Steen Hansen skriver i en besked til DanmarkC TV, at ” det kommer senere hvad der skal ske med Bülows”.

De Konservative ønsker ikke at udtale sig p.t.

Ikke et klart fælles ønske

Det er altså ikke et billede af et fælles ønske, for udlejning af kommunale lokaler til privatskoler i Fredericia. Hvor nogle partier ønsker at lokaler ikke skal stå tomme, og derfor ikke ser nogen hindring i at privatskoler lejer sig ind på eksempelvis Bülows kaserne, så er andre partier direkte imod at leje ud til privatskoler og så hellere en kommunalskole skyde op i de ledige lokaler.

Mandag skal Økonomiudvalget blandt andet drøfte situationen med det faldenden elevtal på Kirstinebjergskolen afd. Havepladsvej, og muligheden for at gøre skolens lokaler mere tidssvarende. Dette sker samtidig med, at skolen har måttet lukke flere klasselokaler af for undervisning og ophold, da der er fundet skimmelsvamp efter en regnfuld sommer sidste år.

Istandsættelsen af de berørte lokaler og visionen om at gøre skolens lokaler tidssvarende og indbydende, bliver en stor økonomisk udfordring. Alene omkostningerne til arkitektbistand i de indledende armbevægelser, beløber sig til tæt på 500.000 kroner. Dette beløb er sat af i budgetforhandlingerne i 2018, til brug i 2019.

Alt dette står i skærende kontrast til at elevtallet på de private skoler er så højt som det er i Fredericia kommune.