Home Kultur Peter Storm overtager formandsposten for Naturpark Lillebælt i 2020

Peter Storm overtager formandsposten for Naturpark Lillebælt i 2020

Peter Storm overtager formandsposten for Naturpark Lillebælt i 2020
0


16. januar kl. 17-19 holder Naturpark Lillebælt nytårskur på CLAY i Middelfart, og her vil Christian Bro fra Fredericia Kommune overdrage formandsposten til Peter Storm fra Middelfart Kommune.

Peter Storm udtaler i den forbindelse:

–      Jeg er stolt over at overtage formandsposten i Naturpark Lillebælt. Vi har et fantastisk samarbejde i de tre kommuner, og ideen om at skifte formandsposten hvert år, så vi skiftes til at sætte dagsordenen, synes jeg virker fortrinligt. Det giver ejerskab og indsigt i alle kommuner i samarbejdet om at være Danmarks største naturpark.

3 forskere kommer på besøg

Til nytårskuren har Naturpark Lillebælt inviteret tre forskere som er med til at søge penge til projektet: Bælt i balance, som er et stort projekt i naturparken med mange elementer. Projektet skal:

·         Skabe konkrete forbedringer i Lillebælts havmiljø – kernen i Naturpark Lillebælt. Der skal laves nye stenrev, biohuts (fiskebørnehaver), opfiskning af krabber, frivillige fredninger og mindre støj i havet, som giver bedre levevilkår for torsk, havørred og marsvin samt færre krabber. 

·         Give mere viden om Lillebælt ved forskning i forbedringernes effekt på marsvin, torsk, fiskeyngel og havørred.

·         Formidle viden og forskning i Lillebælt til borgere, besøgende og foreninger. Faciliteterne og formidlingen ude ved kysten skal forbedres, så særligt skoler og unge får bedre mulighed for at opleve havet, lære og forstå det der sker under overfladen.

De tre forskere holder oplæg til nytårskuren kl. 18 og pressen er velkomne til at deltage.

–      Vores havmiljø og naturen i hele naturparken har brug for fokus. I dette år 2020, som mange kalder for naturens år, der vil jeg som formand gøre mit til, at vi får mere viden og sætter gang i noget konkret for naturens skyld.

Siger Peter Storm.

Fakta om Lillebælt som Dansk Naturpark

Lillebælt er et særligt havområde med store arealer med internationalt beskyttet hav og kystnatur, og med en af verdens tætteste bestande af hvaler. Det smalle bælt gør det nemt at komme tæt på havet fra kysten og få gode oplevelser over og under havoverfladen.

Naturpark Lillebælt er Danmarks største naturpark og Naturpark Lillebælt er et samarbejde mellem kommunerne Fredericia, Kolding og Middelfart.

For at blive Dansk Naturpark efter Friluftsrådets mærkningsordning skal man opfylde 10 kriterier. Naturpark Lillebælt fik mærket i december 2017. Et kriterie er, at minimum 50 % af naturparkens areal skal være beskyttet natur. Naturpark Lillebælt er på 36.950 ha (ca. 370 km2), og der er 20.121 ha beskyttet natur inden for afgrænsningen. Over 54 % af området er altså beskyttet natur. Ca. 70 % af naturparken er hav.