Home Politik SE BYRÅDSMØDET : STOR DEBAT OMKRING FREDNING AF SKOVEN I TRELDE

SE BYRÅDSMØDET : STOR DEBAT OMKRING FREDNING AF SKOVEN I TRELDE

SE BYRÅDSMØDET : STOR DEBAT OMKRING FREDNING AF SKOVEN I TRELDE
0

På byrådsmødet 4. marts 2019, blev der behandlet følgende punkter.:

Se byrådsmødet i videoindslaget, nederst i artiklen

Endelig vedtagelse af lokalplan 349 og kpl-tillæg nr. 5 for lokalcenter ved Adelvej i Taulov

Bygningsfornyelse i Øgadekvarteret 2019

Endelig vedtagelse af Lokalplan 364 – Blandet bolig og erhverv i Kanalbyen, Oldenborggadekvarteret

Forslag til lokalplan 358 Boliger ved Korskildevej, Erritsø

Byfornyelsesstøtte til Gothersgade 35

Udpegning af nyt medlem til Produktionsskolens bestyrelse .

Trekantområdets Brandvæsen – ændring af vedtægt i.f.t. ny byggelovgivning

Fredning af Treldeskovene

Legepladspuljen 2019

Forslag om etablering af whistleblowerordning

Omkonstituering – Børne- og Skoleudvalget samt Sundhedsudvalget

Vurderingsankenævn – ny udpegning

Holms Legat 1, Børup, udtrædelse af bestyrelsen