Home FREDERICIA SE TV: HTX Lillebælt blandt de tre bedste gymnasier i Danmark

SE TV: HTX Lillebælt blandt de tre bedste gymnasier i Danmark

SE TV: HTX Lillebælt blandt de tre bedste gymnasier i Danmark
0

Cepos er netop kommet ud med en undersøgelse af danske gymnasier – og undersøgelsen placerer HTX-Lillebælt i toppen af alle gymnasier, på en flot 3.plads.

Når man sammenligner skoler, er det vigtigt at tage hensyn til, hvilke hjem eleverne kommer fra. Det vil være lettere for en skole med mange børn fra ressourcestærke hjem at få høje eksamensgennemsnit, end det er for skoler med mange børn fra hjem, hvor forældrene f.eks. ikke har lange uddannelser. Det tager analysen højde for, når den beregner skolernes evne til at løfte eleverne.  

Forskningschef Karsten Bo Larsen, CEPOS, siger om analysens resultater: 

”Der er en betydelig forskel på præstationerne i landets svageste og landets stærkeste gymnasieskoler. Den stærkeste skole har opnået elevpræstationer, som ligger godt et helt karakterpoint højere, end hvad den svageste skole har opnået med elever med en tilsvarende socioøkonomisk baggrund. Derfor er det ikke ligegyldigt, hvilket gymnasium man vælger. Et helt karakterpoint kan jo gøre en stor forskel i forhold til, hvilken uddannelse man gerne vil ind på efter studentereksamen.” 

“Vi har set på, om der kan være tilfældigheder, som spiller ind – eksempelvis at et gymnasium midlertidigt har været ramt af et skift af skoleleder eller lignende. Men der er en betydelig grad af konsistens i skolernes præstation. Er en skole dårlig det ene år, er den det generelt også det næste. Det tyder desværre på, at skolerne er for dårlige til at lære af hinanden, så de dårlige skoler kan blive bedre.” 

Hvis en skoles undervisningseffekt er f.eks. 0,5 betyder det, at elevernes gennemsnitlige afgangskarakter er 0,5 point højere, end hvad man burde forvente ud fra elevernes sociale baggrund.

Stor glæde på HTX-Lillebælt

På Gymnasiet HTX Lillebælt glæder man sig naturligvis over den fine placering, og rektor Lars Hansen har allerede delt glæden med sine medarbejdere. ”Det er et flot resultat, som jeg naturligvis er meget stolt over. Det viser, at såvel elever som lærere er lykkedes med at få et godt udbytte af undervisningen og skolegangen”, siger han og fortsætter: ”Det er utroligt vigtigt for den enkelte elev at udfolde sine evner bedst muligt for af den vej at få adgang til netop den videregående uddannelse, som han eller hun drømmer om, og vi er glade for at have hjulpet dem på vej derhen”. 

Gymnasiet HTX Lillebælt tog i august 2019 en helt ny skole i brug, hvor et godt undervisnings- og studiemiljø har været i centrum for, hvordan bygningen blev indrettet. ”Vi vil gerne tilbyde vore elever gode rammer for såvel klasseundervisning som gruppe- og individuelt arbejde,” fortæller pædagogisk koordinator, Kristina Back og tilføjer, at ”det er væsentligt for god læring, at der er gode og velindrettede faciliteter til rådighed, og så tæller det på plussiden, at her samtidig er hyggeligt at være.”

Vi er inde på et godt spor

Den flotte placering giver ikke anledning til at ’hvile på laurbærrene’, siger rektor Lars Hansen og fortsætter: ”Vi har altid fokus på at hjælpe vore elever længst muligt i deres faglige og personlige udvikling. Det gør vi i samarbejde med eleverne, men også med brug af mentorordninger, studiecafé, teamsamarbejde mellem lærerne og mange andre tiltag.  Dette arbejde fortsætter – nu bare med dagens store opmuntring i bagagen som det synlige bevis på, at vi er inde på et godt spor.

Se og hør Rektor på HTX Lillebælt, fortælle om den fornemme placering.

Hvad er undervisningseffekten? 

Børne- og undervisningsministeriet beregner hvert år de såkaldte socioøkonomiske referencer for de danske gymnasiale uddannelser. 

Tallene sammenstiller elevernes præstationer med elevernes socioøkonomiske baggrund hos de elever, der afslutter gymnasiet. Altså elevernes baggrund, forældrenes uddannelsesniveau, indkomst og så videre. 

Den socioøkonomiske baggrund hos afgangseleverne på de enkelte gymnasiale uddannelser omsættes herefter til et udtryk for forventede karakterpræstationer ved afgangsprøverne. Hvis skolen giver eleverne et gennemsnitligt fagligt løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske karakteristika, er undervisningseffekten nul 

På nogle skoler opnår eleverne bedre afgangsresultater end forventet, og man kan da tale om, at skolen har en positiv undervisningseffekt. På andre skoler gør det modsatte sig gældende. 

Jo højere tallet er over nul, desto bedre er skolen til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling. 

Nogle skoler formår at løfte eleverne en halv karakter højere, end man skulle forvente, mens andre ligger en halv karakter under det forventede. Dog ligger langt de fleste skoler mellem +0,3 og -0,3.