SE VIDEO : SEKSUALITET OG DILEMMAER PÅ SKOLESKEMAET

SE VIDEO : SEKSUALITET OG DILEMMAER PÅ SKOLESKEMAET

SE VIDEO : SEKSUALITET OG DILEMMAER PÅ SKOLESKEMAET

0

Unge mennesker bliver stillet overfor mange dilemmaer om seksualitet og digital dannelse, og det kan være svært navigere i – også for de voksne. Som modelkommune for Sex og Samfund hjælper Fredericia Kommune de unge med undervisning, vejledning og mulighed for at få mere hjælp, hvis man har behov.

I denne uge bliver der sat ekstra fokus på unge og sex, da det er Uge sex, som er Sex & Samfunds årlige, landsdækkende undervisningskampagne, der tilbyder gratis adgang til en bred vifte af undervisningsmaterialer. I Fredericia tilbydes alle ungdomsuddannelsesinstitutioner, produktionsskolen, STU og Ung 10. to timers undervisning i Krop, køn og seksualitet. Undervisningen foregår med udgangspunkt i de unges udfordringer og dilemmaer.

I forbindelse med dette års uge sex tema sæter vi ekstra fokus på seksualitet og rettigheder/grænser off-line såvel som on-line. Det er et meget relevant tema set i  lyset af  de store antal sager med digitale krænkelser som f.eks. Umbrella-sagen med over 1.000 sigtede og en plet på straffeattesten.

Tirsdag den 5. februar, underviste Anna Marie Miklos, 26 elever fra  1. g på Gymnasiet HTX Lillebælt.

Kom med til undervisning, og hør underviser og elever fortælle om udbyttet.