Home Læserdebat SF Fredericia ser frem til retslig bedømmelse
SF Fredericia ser frem til  retslig bedømmelse

SF Fredericia ser frem til retslig bedømmelse

0

I september stævnede lokale  SF’ere fra partiafdelingerne i Trekantområdet ud med skibet Frem. Med  os på skibet havde vi Mogens Flindt, professor i biologi ved Syddansk Universitet, som deltog for at vi som SF’ere kunne blive klogere på klapningen ved Trelde Næs. Professoren berettede bl.a.  om en ændret praksis, hvor man tidligere udelukkende gav klaptilladelse om vinteren, så  gives klappetilladelserne nu også om sommeren, hvor klapningen er mere forstyrrende for både plante og dyreliv i Lillebælt. I SF arbejder vi  for, at der ved anlægsprojekter ikke kan klappes, men at materialet i stedet skal bruges til bæredygtige formål. Det er for os fuldstændigt uacceptabelt at bruge vores natur som skraldespand og det virker unægteligt helt absurd, at man promoverer naturområder i en Naturkanon, for efterfølgende at dumpe affald i selvsamme områder.

I SF har vi kigget på den rapport, der er udarbejdet for Kolding kommune af rådgivningsfirmaet NIRAS, som grundlag for kommunens ansøgning til Miljøstyrelsen om klaptilladelse. Gennemgangen af rapporten rejser en langt række spørgsmål i forbindelse med miljøvurderingen af spredningen af slammaterialet, især sætter vi spørgsmålstegn ved modelberegningerne ved spredningen. NIRAS anvender forskellige modeller, men de gør i deres rapport ikke rede for troværdigheden af disse modeller eller de forudsætninger, der ligger til grund for deres beregninger. Derfor kan og bør der sættes et kraftigt spørgsmålstegn ved de konklusioner som de er kommet frem til.

Hele Klappesagen giver SF anledning til stor bekymring, hvilket vi da heldigvis ikke står alene med

En privat tænketank hvis eneste formål er, at eksponere den reelle tilstand af dansk havmiljø, har igennem længere tid været aktive i facebook gruppen “Stop forureningen af Lillebælt -Luk klappladserne” Tænketanken har haft fokus på Marina City projektet, men også haft blikket rettet mod udledningen af forurenet grundvand i kanalbyen. I begge tilfælde mener tænketanken at projekterne beror på fejlagtige data og har på den baggrund indgivet en politianmeldelse mod Fredericia kommune, for overtrædelse af Miljøbeskyttelsesloven og for bedrageri idet at, hvis man som kommune modtager anselige summer i millionklassen for at tilgodese Lillebælts vandkvalitet, men bevidst lukker forurenet grundvand med overskredet grænseværdier direkte ud i bæltet, så er det ikke alene katastrofalt men også i strid med lovgivningen og derfor kriminelt. 

Vi ser i SF Fredericia frem til den retslige bedømmelse, men vi vil uanset gøre alt, hvad der står i vores magt for at få stoppet forureningen og få genoprettet naturen omkring os.

På vegne af SF Fredericia

Sune Nørgaard Jakobsen    Bo Bergstrøm 

Byrådskandidat                         Byrådskandidat