SOCIALT FRIKORT : UDSATTE MÅ NU TJENE 20.000 KR. SKATTEFRIT

SOCIALT FRIKORT : UDSATTE MÅ NU TJENE 20.000 KR. SKATTEFRIT

SOCIALT FRIKORT : UDSATTE MÅ NU TJENE 20.000 KR. SKATTEFRIT

0

Socialt Frikort til udsatte i Fredericia

Frikortet giver personer med særlige sociale problemer mulighed for at tjene 20.000 kr. skattefrit

Folketinget har vedtaget lov om forsøg med socialt frikort, hvor udsatte borgere kan blive visiteret til et socialt frikort, så de kan tjene op til 20.000 kr. skattefrit. Forsøgsordningen trådte i kraft ved årsskiftet, og Fredericia Kommune er allerede godt i gang med at give forsøget luft under vingerne.

”Formålet med socialt frikort er at give udsatte borgere mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår uden at blive trukket i forsørgelsesydelser som f.eks. kontanthjælp, førtidspension eller boligsikring. Vi har nedsat en arbejdsgruppe og et nyt handlingsnetværk for Socialt Frikort, som skal være med til at give Socialt Frikort vinger i Fredericia, så vi også ad den vej kan mindske udsathed i Fredericia”, siger formanden for Social- og Beskæftigelsesudvalget, Peder Wittendorff Tind.

Handlingsnetværket skal bl.a. være med til at finde småjobs, som målgruppen for det sociale frikort kan udføre, og fortælle om mulighederne for at ansætte en udsat borger på et Socialt Frikort.

For at kunne få et Socialt Frikort skal den udsatte have særlige sociale problemer som f.eks. hjemløshed, misbrug eller psykiske vanskeligheder, som f.eks. angst eller depression. Man skal heller ikke have tjent mere end 10.000 kr. året inden.

Arbejdsgruppen og handlingsnetværket hører hjemme under Strategi for Udsathed, og er sammensat af kommunale medarbejdere, Business Fredericia, Jobcentret og ambassadører, som har arbejdsmarkedet som interesse.