Home TRAFIKKEN Stålkonstruktioner på den Ny Lillebæltsbro skal males

Stålkonstruktioner på den Ny Lillebæltsbro skal males

Stålkonstruktioner på den Ny Lillebæltsbro skal males
0

Renoveringen af broens stålkonstruktioner sker for at forlænge broens levetid. Arbejdet, der i år vil foregå i den vestgående retning fra Fyn mod Jylland, går i gang den 25. maj

Vejdirektoratet vil i 2020 og 2021 renovere den Ny Lillebæltsbros stålkonstruktioner. I 2020 arbejdes der fra slutningen af maj til og med oktober. I 2021 genoptages arbejdet fra maj til og med september. Renoveringen omfatter først afrensning af nedslidt overfladebehandling på stålkassedragerens spidsplader, sidetårnskonstruktioner, låseklemmer og penduler og derefter påføres ny korrosionsbeskyttende overfladebehandling. 

Broens spidsplader (øverst til venstre), penduler (nederst til venstre) og låseklemmer (til højre) skal renoveres.

“Vi skal afrense og male broens stålkonstruktioner fra belægningskanten ved autoværnet til brokassens yderkant. Det vil sige, at vi vil arbejde i broens yderside. Arbejdet er tilrettelagt, så vi i år vil arbejde i broens vestgående retning fra Fyn mod Jylland. Til næste år skal vi så over i den modsatte side og arbejde,” siger Peter Holt, fagprojektleder i Vejdirektoratet. Arbejdet udføres i deletaper og starter på hængebroens sidefag ved Fyn. I takt med fremdriften vil arbejdet bevæge sig over hovedfaget og afsluttes ved sidefaget mod Jylland.

Deletaperne udgøres af arbejdsstrækninger på cirka 150 meter ad gangen. “Arbejdet bliver udført fra stilladser, når broens kabelklemmer, penduler og sidetårnskonstruktioner skal renses og males, og ved broens spidsplader kommer arbejdet til at foregå fra indkapslede malerbokse,” siger Peter Holt. På grund af renoveringen er det nødvendigt at frakoble forsyningen til flere af broens installationer. Derfor vil broens projektører, nødtelefoner og vejrstation være midlertidigt ude af drift, mens arbejdet står på. Ommen & Møller A/S er udførende hovedentreprenør på opgaven.   

Sådan afvikles trafikken  Vejdirektoratet har i planlægningen af projektet tilstræbt, at trafikanterne generes mindst muligt. Arbejdet er planlagt således, at den tunge vognbane kun inddrages uden for morgenmyldretiden, og kun når det er nødvendigt for arbejdets udførelse. 

“Ny Lillebæltsbro er en vigtig forbindelse mellem to landsdele, så vi har et stort fokus på at udføre arbejdet med færrest mulige gener for trafikken. Derfor laver vi en mobil arbejdsplads, som kan lukkes ned og køres væk i myldretiden. Og vi har valgt at begrænse arbejdet til den ene side af broen i år og så den anden side i 2021, så det kun er trafikken i den ene retning, der bliver påvirket.

I år vil trafikanterne fra Jylland mod Fyn således ikke opleve nogen ændringer eller begrænsninger, når de kører over broen,” siger Peter Holt.  I forbindelse med renoveringsarbejdet kan den tunge vognbane i vestgående retning mod Jylland blive inddraget fra kl. 9 på hverdage og frem til kl. 06.30 den efterfølgende hverdag i år.

Vognbanen kan i weekender inddrages både på lørdage og søndage. Inddrages den tunge vognbane, bliver løbelys opstillet sammen med langsgående trafikafmærkning.

Der vil i perioden fra ultimo maj til og med oktober være hastighedsnedsættelse til 80 km/t i vestgående retning. Trafikken i østgående retning fra Jylland mod Fyn påvirkes ikke af arbejdet.  

Fakta:

Stålkonstruktioner på Ny Lillebæltsbro skal males i 2020 og 2021. 4000 m2 stålkonstruktioner skal males. Malingen forventes at holde 25-40 år. Arbejdet udføres fra ultimo maj til ultimo oktober 2020, og fra maj til og med september 2021.