STOR ØVELSE AFSLUTTET

STOR ØVELSE AFSLUTTET

STOR ØVELSE AFSLUTTET

0

Tirsdag og onsdag har Sydøstjyllands Politi sammen med en række andre myndigheder gennemført en stor øvelse ud for Fredericia med en fiktiv olielæk som omdrejningspunkt.

I øvelsens fiktive scenarie blev en olieledning tirsdag morgen påsejlet ud for Fredericia Havn. Påsejlingen medførte et stort olieudslip, som de deltagende myndigheder i fællesskab skulle håndtere. Deltagerne kendte ikke øvelsens indhold på forhånd for at sikre en så realistisk opgaveløsning som muligt.

Udover Sydøstjyllands og Midt- og Vestjyllands Politi deltog også repræsentanter fra Fredericia Kommune, Trekantområdets Brandvæsen, Beredskabsstyrelsen, Naturstyrelsen, Forsvaret ved Marinestaben samt Totalforsvaret, herunder Hjemmeværnet, i øvelsen.

”Øvelsen forløb godt, og vi kan se tilbage på to begivenhedsrige dage, hvor der er ydet en stor indsats fra alle sider,” siger vicepolitiinspektør Lars Peter Madsen.

Som øvelsen skred frem, kom der nye oplysninger frem, som deltagerne skulle forholde sig til. Fx at olien på grund af vindretningen blev ledt mod Østerstrand i Fredericia til fare for mennesker og dyreliv. Samtidig lød meldingen, at der var risiko for luftforurening som følge af udslippet.

Samarbejdsøvelse i praksis
”Formålet med den her slags øvelser er at træne samarbejdet mellem statslige, regionale og lokale beredskabsmyndigheder i tilfælde af større skibskatastrofer. Det giver os mulighed for at træne både på det operative og taktiske niveau, og det er helt afgørende for at kunne agere hurtigt og professionelt, når en virkelig hændelse sker,” siger Lars Peter Madsen.

Repræsentanter fra de relevante myndigheder var samlet i Sydøstjyllands Politis lokaler på Holmboes Allé 2 i Horsens, mens der også var indsat personale og fysisk materiel i øvelsesområdet ved Fredericia Havn. Blandt andet var Forsvarets to miljøskibe Marie Miljø og Gunnar Seidenfaden i aktion.

I praksis var hovedopgaven på stedet at bekæmpe olieforureningen på havet, i det kystnæreområde, på selve kysten og i havnen.

”Øvelsens forløb skal nu grundigt evalueres med input fra alle deltagende parter, så vi kan opsamle vigtig læring og drage nytte af det i vores opgaveløsning,” siger Lars Peter Madsen.