Home FREDERICIA Sygeplejersker får ny specialuddannelse i borgernær sygepleje

Sygeplejersker får ny specialuddannelse i borgernær sygepleje

Sygeplejersker får ny specialuddannelse i borgernær sygepleje
0

En ny uddannelse til specialsygeplejerske i borgernær sygepleje skal være med til at styrke indsatsen for borgere med kronisk sygdom,  udsatte borgere og personer med flere samtidige og komplekse sygdomme.

Sundhedsstyrelsen udsender i dag rapporten ”Rette kompetencer til rette opgaver – forslag til specialsygeplejerskeuddannelse målrettet kommuner og almen praksis”. Den beskriver et forslag til en ny specialuddannelse for sygeplejerske i Borgernær Sygepleje.

”Der bliver flere ældre i Danmark, og mange ældre vil blive diagnosticeret med flere kroniske sygdomme. Derudover har der de seneste år været en stigning i antallet af kontakter til den regionale psykiatri og socialpsykiatrien. Det er de udfordringer, som den nye uddannelse skal være med til at imødegå”, siger enhedschef Henrik Stig Jørgensen.

Den nye uddannelse skal dermed sikre, at de kommende specialsygeplejersker er klædt på til at håndtere de udfordringer, som blandt andet følger af, at der bliver flere ældre i samfundet og at hospitalsstrukturen er ændret med tidligere udskrivelser til eget hjem. Uddannelsen skal være med til at sikre, at borgerne møder et velfungerende nært og sammenhængende sundhedsvæsen.

”Sundhedspersonalet danner fundamentet i sundhedsvæsenet og sikrer, at der er mulighed for at tilbyde indsatser af høj kvalitet til alle borgere i hele landet. Derfor er det vigtigt, at de rette kompetencer er til stede til at løse opgaverne. Jeg er glad for, at vi nu kan uddanne specialsygeplejersker i borgernær sygepleje, som kommer til at sikre, at borgerne får den rette omsorg og behandling både i eget hjem og på plejehjemmene”, siger Henrik Stig Jørgensen.

Uddannelsen er klar i efteråret 2018

Når regelsættet er på plads, nedsætter kommuner og almen praksis i fællesskab et landsdækkende uddannelsesråd – Specialuddannelsesrådet i Borgernær Sygepleje, der er sammensat af repræsentanter fra de ansættende myndigheder, de godkendte, videregående uddannelsesinstitutioner og øvrige relevante aktører. Rådet udarbejder herefter en målbeskrivelse for specialuddannelsen. KL og PLO indstiller samtidig godkendte, videregående uddannelsesinstitutioner til rådet. Herefter udbyder uddannelsesinstitutionerne uddannelsen til alle sektorer i et forpligtende samarbejde med KL og PLO.

Sundhedsstyrelsen har indstillet specialet i borgernær sygepleje til Sundheds- og Ældreministeriet, som har godkendt det. Det forventes, at de første sygeplejersker kan starte på uddannelsen i efteråret 2018.  (KILDE : SUNDHEDSSTYRELSEN.DK)

Følg DanmarkC TV på de Sociale Medier