Home FREDERICIA SYGEPLEJERSKERNE ER VIGTIGE I HJEMMEPLEJEN

SYGEPLEJERSKERNE ER VIGTIGE I HJEMMEPLEJEN

SYGEPLEJERSKERNE ER VIGTIGE I HJEMMEPLEJEN
0
Fredericia har som den første kommune i landet fået lavet en analyse af kommunens hjemmesygepleje.
Analysen, der er udarbejdet af VIVE , viser, at kommunens satsning på det tværfaglige samarbejde og øget fokus på rehabi literende indsatser gavner både borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere i sundhedsvæsenet.

Analysen viser en klar tendens, som på landsplan, at flere og flere borgere modtager kommunal sygepleje. Mange skal have opfølgende pleje, når de kommer hjem efter sygehusophold. Det har Fredericia Kommune længe haft at stort fokus på bl.a. ved at opt imere samarbejdet med sygehusene samt etablering af en sygeplejeklinik, der er klar til sommer.

Susanne Bjerregaard Mørck, der indtræd er i det nye Byråd som formand for Senior – og Handicapudvalget i januar 2018 , siger om analysen: ”Jeg ser det som et meget positivt træk , at man som kommun e tør sætte sig selv under lup, for hele tiden at blive bedre og levere høj kvalitet, og jeg ser frem til samarbejdet med samarbejdspartnere, medarbejdere og politikere indenfor sundhedsområdet ” .

Sygeplejerskerne er et vigtig t aktiv i rehabilitering

” Vi er med analysen blevet bekræftet i, at kommunen spiller en helt central rolle i fremtidens sundhedsvæsen. Etableringen af Sundhedshuset her i Fredericia , i det tidligere Sygehus, vidner om kommunens engagement. Og vi, i Byrådet, er meget optaget af, at den positive udvikling i Fredericia fortsætter. Jeg ser personligt meget frem til at arbejde med analysens resultater, med forståelse og fokus på, at ’ nye veje ’ og nye måder skal være med til fortsat at sikre kvalit et i de mange kommunale opgaver, hvor bl.a. sygeplejerskerne har en stor rolle i arbejdet med rehabiliteri ng”, udtaler Susanne Eilersen og fortsætter: ”Fredericia er i gang og er på vej med en sygeplejeklinik, apotekersamarbejde og et øget samarbejde med almen praksis. D et er tydeligt, at det nære s undhedsvæsen skal håndteres på tværs af sektorer, og derfor satser Fredericia på et tværsektorielt sundhedshus”.

VIVE’s analyse viser også, at en anden gruppe, der kræver pleje, er voksende. Her er tale om yngre borgere (under 67 år ) , der i behandlingen ofte kræver et øget samspil mellem psykiatri, misbrug og plejen. Et samarbejde Fredericia Kommune har taget hul på bl.a. ved et tættere samarbejde, når borgere visiteres til hjælp. ”Det er vigtigt for os, at borgeren opleve r, at kommunen koordinerer. I sær udsatte borgere har brug for det – at vi er et skridt foran, så ingen falder mellem to stole ”, udtaler Henning Due Lorentzen, nuv ærende formand for Social – og Omsorgsudvalget.

Analysen peger også på, at rigtig meget af de kommunale sygeplejerskes tid bruges på medicinhåndtering. ”Her er vi nødt til at drøfte, hvordan opgaver kan løses anderledes og smartere i fremtiden, så der er kvalitet og hænder nok til også andre, vigtige opgaver. Medicinhåndtering er én af mange vigtige opgaver, og for at kunne ændre noget her, er vi afhængige af tryghed i samarbejdet med almen praksis, så flere borgere kan oplæres i selv at ad ministrere deres medicin, få medicinen dosispakket eller hente pakket medicin på den kommunale sygeplejeklinik”, siger Annemarie Schou Zacho – Broe, Direktør for Velfærd .