Home Tag "byråd"

Medlemmer af Økonomiudvalget : Derfor købte vi konkursboet efter Fredericia Teater

Fredericia Teaters konkurs er næppe gået manges næse forbi. En dansk musical mastodont, der på trods af flere år tæt på konkurs, gentagende gange er blevet reddet af et velvilligt byråd. I 2020 blev de gentagende store budgetoverskridelser for meget for Fredericia byråd, der nu krævede mere dokumentation fra Teaterets ledelse og bestyrelse – kort […]

Se dagens byrådsmøde online – Her er dagsordenen og videostream

Byrådsmødet på Fredericia Rådhus mandag d. 6.april, indeholder kun et enkelt offentligt punkt. Punktet omhandler fremrykning af anlæg 2020. Punkt.: 57 – Fremrykning af anlæg 2020 Sagsnr.:20/3049Sagen afgøres i: Byrådet Sagsresumé: Kommunerne har med en ny aftale fået mulighed for at øge anlægsaktiviteten med fuld lånefi- nansiering. Formålet hermed er at holde gang i erhvervsliv […]

SE VIDEO : BYRÅDSMØDE 17.JUNI 2019 PÅ FREDERICIA RÅDHUS

Mandag den 17. juni 2019, afholdt Fredericia Byråd møde Se byrådsmødet fra Fredericia Råhus i videoen nedenfor.   Godkendelse af dagsorden 1. budgetopfølgning 2019 for Fredericia Kommune Revisionsberetning 2018 og endelig godkendelse af årsregnskab 2018 Anlægsbudget 2019 – forskydning af projekter Budgetprocedure for Budget 2020-2023 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 – Landskabsinteresser og Grønt Danmarkskort […]

BYRÅDSMEDLEMMER SKAL KUNNE MODTAGE DANNEBROGORDEN FOR LANG TJENESTE

Kommuner kan indstille byrådsmedlemmer til modtagelse af Dannebrogordenens Ridderkors. Fredericia Kommune har ikke hidtil anvendt denne mulighed. Byrådet skal beslutte om denne mulighed skal udnyttes. Dannebrogordenen er en dansk ridderorden indstiftet af Christian 5. i 1671 og senere forandret og udvidet. Fredericia Kommune har ikke en tradition for at indstille byrådspolitikere eller ansatte til modtagelse […]

Debatten om Fredericia fortsætter online

SE BYRÅDSMØDET : STOR DEBAT OMKRING FREDNING AF SKOVEN I TRELDE

På byrådsmødet 4. marts 2019, blev der behandlet følgende punkter.: Se byrådsmødet i videoindslaget, nederst i artiklen Endelig vedtagelse af lokalplan 349 og kpl-tillæg nr. 5 for lokalcenter ved Adelvej i Taulov Bygningsfornyelse i Øgadekvarteret 2019 Endelig vedtagelse af Lokalplan 364 – Blandet bolig og erhverv i Kanalbyen, Oldenborggadekvarteret Forslag til lokalplan 358 Boliger ved […]

Debatten om Fredericia fortsætter online

BESPARELSE PÅ 8 MILLIONER KRONER – BYRÅDET HOLDER LUKKET MØDE MANDAG DEN 17. DECEMBER

Byrådet samles ekstraordinært den 17.december 2018, for at drøfte og stemme om en besparelser på 8 millioner kroner Når byrådet mødes mandag den 17. december, er det for at drøfte en organisationsændring, der skal bibringe besparelser, der kommer i nærheden af de 8 millioner kroner, som kommunaldirektøren ved indgåelse af budget 2019, blev pålagt at […]

SE VIDEO : ÅRETS SIDSTE BYRÅDSMØDE I FREDERICIA KOMMUNE

Årets sidste byrådsmøde i Fredericia kommune, blev afholdt mandag den 3. december Der var tid til både latter, glæde og selvransagelse, da der mandag blev afholdt byrådsmøde i Fredericia kommune. Du kan se hele mødet, i videoen nederst i artiklen.   <span data-mce-type=”bookmark” style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” class=”mce_SELRES_start”></span><span data-mce-type=”bookmark” style=”display: inline-block; […]

Partnerskabsaftale skal bygge bro

SE VIDEO : ANKESTYRELSEN UNDERSØGER BYRÅDSPOLITIKER FOR INHABILITET

Ankestyrelsen (Tilsynet med kommunerne) har ved brev af 15. oktober 2018 anmodet om Byrådets svar i en sag, der omhandler inhabilitet for byrådsmedlem Pernelle Jensen i en konkret konstitueringssag,  ”Udpegning til Skatteankenævnet i Vejle”, i forbindelse med konstitueringen i december 2013. Se video nederst i artiklen. Sagsbeskrivelse fra byrådets dagsorden: På baggrund af en klage […]

BYRÅDSMØDE i KORSKÆRPARKEN

Kom til byrådsmøde i Korskærparken Få en snak med dine lokalpolitikere og deltag i workshops, når Byrådet inviterer til Borgerdialogmøde mandag den 29. oktober Demokrati- og Borgerudvalget i Fredericia Kommuneinviterer to gange om året til Byrådets Borgerdialogmøde. Her får borgere i Fredericia Kommune mulighed for at møde Byrådet til et utraditionelt byrådsmøde, hvor den fast […]

Partnerskabsaftale skal bygge bro

SE VIDEO : BYRÅDET SAMLET EFTER SOMMERFERIEN

Mandag den 3. september, samledes byrådet til det første møde efter sommerferien Mandag samledes byrådet for første gang efter sommerferien. På trods af enkelte sygemeldinger blandt byrådsmedlemmerne,  så var det en gruppe byrødder, der var klar til at tage fat i det politiske arbejde. Se dagens byrådsmøde nedenfor, og hør politikerne snakke budget 2019 og […]

Debatten om Fredericia fortsætter online

SE PRESSEMØDET : PARTIER UDEN FOR BYRÅD ØNSKER EN BEDRE DIALOG

Følgende partier i Fredericia: B (Radikale Venstre), C (Konservativt Folkeparti), F (Socialistisk Folkeparti), I (Liberal Alliance), Æ (Miljø- og Velfærdslisten), har indgået et samarbejde for partier, der ikke er repræsenterede i byrådet. Formålet er med forskellige tiltag at sætte politik på dagsordenen blandt de fredericianske vælgere, ligesom vi vil vise, at vi er en kreds […]

Partnerskabsaftale skal bygge bro

KONSERVATIVE : ER DET ET TRIST FARVEL TIL DET BREDE SAMARBEJDE?

PRESSEMEDDELELSE Et trist farvel til populært triatlonstævne i Fredericia og et farvel til det bredde samarbejde i Fredericia Byråd? Det konservative folkeparti Fredericia er meget uforstående og ærgerlige over kultur og idrætsudvalget beslutning om et nej til de populære triatlonstævner. Fredericia er i vide omkredse kendt som en stor Triatlon-by, så hvorfor ikke afholde dem? […]

ENHEDSLISTEN : INVESTER I BØRNENE NU!