Home Tag "byråd"
Mandag den 17. juni 2019, afholdt Fredericia Byråd møde Se byrådsmødet fra Fredericia Råhus i videoen nedenfor.   Godkendelse af dagsorden 1. budgetopfølgning 2019 for Fredericia Kommune Revisionsberetning 2018 og endelig godkendelse af årsregnskab 2018 Anlægsbudget 2019 – forskydning af projekter Budgetprocedure for Budget 2020-2023 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 – Landskabsinteresser og Grønt Danmarkskort […]
Mandag aften var der byrådsmøde i Fredericia kommune, og her blev der truffet flere store beslutninger Kortere skoledage til indskolingen allerede fra det nye skoleår, og kommunens regnskab for 2018 viser et stort underskud – og så blev Stategi for udsathed vedtaget officielt. Gå ikke glip af de mange beslutninger ved seneste byrådsmøde.     […]
Kommuner kan indstille byrådsmedlemmer til modtagelse af Dannebrogordenens Ridderkors. Fredericia Kommune har ikke hidtil anvendt denne mulighed. Byrådet skal beslutte om denne mulighed skal udnyttes. Dannebrogordenen er en dansk ridderorden indstiftet af Christian 5. i 1671 og senere forandret og udvidet. Fredericia Kommune har ikke en tradition for at indstille byrådspolitikere eller ansatte til modtagelse […]
På byrådsmødet 4. marts 2019, blev der behandlet følgende punkter.: Se byrådsmødet i videoindslaget, nederst i artiklen Endelig vedtagelse af lokalplan 349 og kpl-tillæg nr. 5 for lokalcenter ved Adelvej i Taulov Bygningsfornyelse i Øgadekvarteret 2019 Endelig vedtagelse af Lokalplan 364 – Blandet bolig og erhverv i Kanalbyen, Oldenborggadekvarteret Forslag til lokalplan 358 Boliger ved […]
Årets sidste byrådsmøde i Fredericia kommune, blev afholdt mandag den 3. december Der var tid til både latter, glæde og selvransagelse, da der mandag blev afholdt byrådsmøde i Fredericia kommune. Du kan se hele mødet, i videoen nederst i artiklen.   <span data-mce-type=”bookmark” style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” class=”mce_SELRES_start”></span><span data-mce-type=”bookmark” style=”display: inline-block; […]
Ankestyrelsen (Tilsynet med kommunerne) har ved brev af 15. oktober 2018 anmodet om Byrådets svar i en sag, der omhandler inhabilitet for byrådsmedlem Pernelle Jensen i en konkret konstitueringssag,  ”Udpegning til Skatteankenævnet i Vejle”, i forbindelse med konstitueringen i december 2013. Se video nederst i artiklen. Sagsbeskrivelse fra byrådets dagsorden: På baggrund af en klage […]
Kom til byrådsmøde i Korskærparken Få en snak med dine lokalpolitikere og deltag i workshops, når Byrådet inviterer til Borgerdialogmøde mandag den 29. oktober Demokrati- og Borgerudvalget i Fredericia Kommuneinviterer to gange om året til Byrådets Borgerdialogmøde. Her får borgere i Fredericia Kommune mulighed for at møde Byrådet til et utraditionelt byrådsmøde, hvor den fast […]
Byrådet startede byrådsmøde, med en Kim Larsen sang Ved mandagens byrådsmøde, lagde borgmesteren ud med at stemme sig guitar, og sammen med byrådet, sang de Kim Larsens “Papirsklip” DanmarkC TV bringer senere mandag aften, byrådsmødet i sin helhed. Du kan se mødet her på siden.
Mandag den 3. september, samledes byrådet til det første møde efter sommerferien Mandag samledes byrådet for første gang efter sommerferien. På trods af enkelte sygemeldinger blandt byrådsmedlemmerne,  så var det en gruppe byrødder, der var klar til at tage fat i det politiske arbejde. Se dagens byrådsmøde nedenfor, og hør politikerne snakke budget 2019 og […]
Følgende partier i Fredericia: B (Radikale Venstre), C (Konservativt Folkeparti), F (Socialistisk Folkeparti), I (Liberal Alliance), Æ (Miljø- og Velfærdslisten), har indgået et samarbejde for partier, der ikke er repræsenterede i byrådet. Formålet er med forskellige tiltag at sætte politik på dagsordenen blandt de fredericianske vælgere, ligesom vi vil vise, at vi er en kreds […]
PRESSEMEDDELELSE Et trist farvel til populært triatlonstævne i Fredericia og et farvel til det bredde samarbejde i Fredericia Byråd? Det konservative folkeparti Fredericia er meget uforstående og ærgerlige over kultur og idrætsudvalget beslutning om et nej til de populære triatlonstævner. Fredericia er i vide omkredse kendt som en stor Triatlon-by, så hvorfor ikke afholde dem? […]
Mandag kl. 17.00, samledes byrådet til det sidste møde inden sommerferien På dagens byrådsmøde, blev der blandt andet punkter om vedtægtsændring for Trekantområdets brandvæsen, og køb af jord til etablering af genbrugscenter og genbrugsplads på Nordre Kobbelvej i Fredericia. Se mødet nedenfor.  
Kom til et anderledes byrådsmøde på mandag, og giv dine input til, hvordan politikerne kan inddrage borgerne i endnu højere grad To gange årligt har Demokrati- og Borgerudvalget i Fredericia Kommune ansvaret for at arrangere et lidt utraditionelt byrådsmøde. Møderne kaldes byrådets borgerdialogmøder, og mandag den 14. maj finder årets første af slagsen sted.   […]
Mandag klokken 17.00, ringede Borgmesteren med klokken – og indledte byrådsmødet Mandag blev der på Fredericia Rådhus afholdt byrådsmøde. Omkring 18 punkter plus et lukketpunkt var på dagsordenen. Nedenfor kan du i videoen  se Byrådsmødes åbne punkter.  
Mandag eftermiddag var flere hundrede personer, samlet til demonstration omkring OK18 Fredericia rådhusplads dannede mandag eftermiddag, rammen om en demonstration omkring OK18. Forhandlerede for arbejdsgivere og arbejdstagere, sidder netop nu i forlisinstitutionen i København, og kæmper for at nå i mål med en fælles overenskomst, der tilgodeser alle parter. Forhandlingerne har stået på i en […]