UDVIKLING I KRIMINALITET I SYDØSTJYLLAND UNDER LUP

UDVIKLING I KRIMINALITET I SYDØSTJYLLAND UNDER LUP

UDVIKLING I KRIMINALITET I SYDØSTJYLLAND UNDER LUP

0

En ny Lokal Strategisk Analyse, der er udarbejdet af Sydøstjyllands Politi, giver et overblik over udviklingen inden for en række kriminalitetsområder i politikredsen. I en politivirkelighed, hvor kriminaliteten konstant udvikler sig og bliver mere kompleks, så ruster analysen politikredsen til fremadrettet at lave gode politifaglige prioriteringer og sætte ressourcer ind de rigtige steder.

Politiet har i dag offentliggjort en National Strategisk Analyse (NSA), der giver en samlet beskrivelse af kriminalitetsudviklingen i hele Danmark. Den Lokal Strategiske Analyse for Sydøstjyllands Politi er udarbejdet i forlængelse af den. Alle politikredse i Danmark har lavet en lignende analyse for deres lokale forhold.

’Den Lokal Strategiske Analyse er et vigtigt redskab for os, fordi den netop giver os et strategisk og analytisk grundlag at træffe beslutninger ud fra,’ fortæller Politidirektør Jørgen Abrahamsen fra Sydøstjyllands Politi: ’Den beskriver udviklingstendenser inden for flere kriminalitetsområder og peger på de udfordringer, som vi står overfor lige nu og i nærmeste fremtid – her hos os i Sydøstjyllands Politi. Med et analytisk afsæt kan vi bedre sætte ind de rigtige steder og på den måde få skabt mest mulig reel tryghed for vores borgere.’

 

Udviklingen inden for seks kriminalitetsområder

De forskellige temaer, som den Lokal Strategiske Analyse går i dybden med, er fire nationalt udpegede områder: Vold, indbrud i privat beboelse, rocker-bandegrupperinger og udsatte borgere. Hertil kommer to områder, som Sydøstjyllands Politi selv har ønsket at få mere viden om: Omrejsende kriminelle og trafiksikkerhed.

’Udover at skulle hjælpe os til at lave de rigtige politifaglige prioriteringer, så giver analysen forhåbentligt også vores borgere et nuanceret billede af den reelle kriminalitet i politikredsen, og af hvad der egentlig ligger bag anmeldelsestallene’, forklarer Politidirektør Jørgen Abrahamsen og uddyber: ’Analysen giver fx en forklaring på den stigning, der har været i anmeldelsestallene inden for vold de seneste to år. Og den viser, at det netop ikke er et område i voldsom vækst og heller er noget, der sker på hvert gadehjørne. En sådan viden er vigtig, fordi det nuancerer billedet og kan bidrage til en større reel tryghedsfølelse for vores borgere. Vi håber også, at analysen kan danne grundlag for en dialog med andre aktører og interessenter omkring de kriminalitetstendenser, der er i vores område. I flere tilfælde vil nogle af de udfordringer, vi står over for, nemlig med fordel kunne løses i fællesskab med andre myndigheder, private og offentlige aktører,’ slutter politidirektør Jørgen Abrahamsen’