Home Læserdebat V TIL Ø : ANDREAS BJERRING TOBIASEN FORSTÅR DET IKKE

V TIL Ø : ANDREAS BJERRING TOBIASEN FORSTÅR DET IKKE

V TIL Ø : ANDREAS BJERRING TOBIASEN FORSTÅR DET IKKE
0

Svar til Enhedslisten

Jeg forstår godt at Andreas Bjerring Tobiassen vrider sig, når han siger at Venstre skal stoppe deres vildledende kampagne mod Danmarks Naturfredningsforening, det er da heller ikke rart at sandheden om foreningen kommer frem i lyset… et uvildig statsudpeget medlem af fredningsnævnet, en forhenværende toppolitiker fra Enhedslisten som præsident i DN, en politisk bestemt handleplan (handlingsplan for fredning 2013) som langt fra overholdes, en ligegyldighed over for Grundloven, respektløshed over for lodsejernes erhvervede grunde, og sådan kan man blive ved.

Jeg hverken tror på eller forventer at Andreas Bjerring Tobiassen, som er bestyrelsesmedlem i Enhedslisten Fredericia, nogensinde ville kunne forstå, at de 70 Lodsejerne i Trelde skov og de 130 i vejle Ådal bliver krænket på det groveste, ved at brugsretten på deres matrikler fratages. Jeg anerkender at Enhedslistens medlemmer har det verdensbillede, at alle der har mere end dem skal dele.

Men jeg håber på at mennesker i al almindelighed kan se at en fredning i Trelde skov og Vejle Ådal er langt uden for hensigten med en fredning.

I 2013 lavede den daværende regering sammen med Naturstyrelsen, Kommunernes landsforening og Danmarks Naturfredningsforening en Handlingsplan for fredning, og i den står der klart og tydeligt:

  1. At der som udgangspunkt skal foreligge en aktuel eller en potentiel konkret trussel mod fredningsværdierne i det pågældende område.
  2. Fredningerne bør især anvendes til at løse problemer eller sikre tilstande, der ikke kan løses eller opnås ved brug af andre virkemidler.
  3. At fredninger ikke bør anvendes der, hvor den ønskede beskyttelse allerede er sikret gennem den generelle naturbeskyttelse eller planlovgivning
  4. At fredninger ikke bør anvendes til at opnå formål, som kan opnås ligeså godt eller bedre med andre ordninger
  5. At der som udgangspunkt skal foreligge en aktuel eller en potentiel konkret trussel mod fredningsværdierne i det pågældende område
  6. At der skal være et relevant forhold mellem det, der opnås med fredningen og omkostningerne ved at gennemføre fredningen

Punkterne her, er acceptable og fornuftige, men tåler ingen sammenligning med tilstanden i Trelde skov og Vejle Ådal. Trelde skov er oven i købet kommet i Danmarks Naturkanon, og derfor har Danmarks Naturfredningsforening skudt helt ved siden af, ved at opstarte de omtalte fredningssager.

Kenny Bruun Olsen

Byrådsmedlem for Venstre i Fredericia