Home TRAFIKKEN Vejdirektoratet lægger ny asfalt på Østjyske Motorvej ved Skærup

Vejdirektoratet lægger ny asfalt på Østjyske Motorvej ved Skærup

Vejdirektoratet lægger ny asfalt på Østjyske Motorvej ved Skærup
0

Mandag den 22. juni og tirsdag den 23. juni udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt i det ene kørespor på E45 Østjyske Motorvej ved Skærup. 

Arbejdet finder sted i nordgående retning ved Motorvejskryds Skærup.    Arbejdet starter med, at den gamle belægning affræses.

Herefter udføres der lokale reparationer i den underliggende belægning. Endelig udlægges der ny belægning, og til slut påføres der striber.     

Resultatet bliver en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse for trafikanterne.   Arbejdet vil primært blive udført som aften- og natarbejde mellem klokken 18.30 – 06.30.   Konkret vil asfaltarbejdet få følgende konsekvenser:·      Ved sammenfletningen i nordgående retning ved Motorvejskryds Skærup vil trafikken fra henholdsvis Kolding og Fredericia blive indsnævret til ét spor i arbejdsperioderne.   

Der vil være risiko for kødannelse, så trafikanterne skal påregne længere rejsetid.